Nova reunió de la Policia Local amb entitats veïnals i comerciants per actualitzar el Pla Local de Seguretat

REDACCIÓ – Torredembarra, 17/4/2023

La Policia Local treballa en una segona edició de l’actualització del Pla Local de Seguretat de Torredembarra. Després d’una primera fase d’anàlisi inicial de la situació a partir de totes les dades que es disposen, ara s’entra en la fase de diagnosi amb la participació d’entitats veïnals i comerciants del municipi. Per aquest motiu, s’ha convocat una trobada que es durà a terme aquest 18 d’abril, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

El format d’aquesta reunió serà un taller participatiu en què després d’explicar als participants el contingut del pla i les fites a assolir, es donarà veu als representants veïnals i del sector comercial perquè amb les seves aportacions i punts de vista ajudin en l’actualització del Pla.

Cal tenir present que el Pla de Seguretat Local és l’instrument que, a partir d’una diagnosi, ha de permetre ordenar en el temps actuacions en l’àmbit material de la seguretat, tot identificant els actors que hi han d’intervenir i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia en la seva aplicació. Ha d’analitzar la situació de la seguretat, definir els objectius generals i les accions que des del municipi es consideren prioritàries. Ha d’especificar de manera clara les accions que s’han d’emprendre, juntament amb el calendari d’aplicació, els mètodes de seguiment i avaluació adequats per valorar-ne el resultat i el període de vigència que haurà de tenir.

Una vegada finalitzada la fase de diagnosi, i amb les conclusions a la mà, es farà el disseny i l’elaboració dels objectius i les accions i, finalment, s’arribarà a la darrera fase, que correspon a la seva aprovació.

Foto: La Policia Local avança en la actualització del Pla Local de Seguretat de Torredembarra. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This