Torredembarra declararà Bé Cultural d’Interès Local el jaciment del conjunt la Sort

REDACCIÓ – Torredembarra, 21/3/2023

El ple de l’Ajuntament de Torredembarra portarà a aprovació aquest dijous, 23 de març, la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) del jaciment del conjunt la Sort (Capella de la Sort i Camí Fondo). Tal com s’explica en l’informe elaborat per l’arqueòleg Moisés Díaz, la Capella de la Sort, és un element inclòs en el catàleg de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya. Es tractava d’un edifici de culte privat, fet que li atorga una major singularitat a nivell històric-patrimonial, ja que seria una capella o oratori pertanyent a la família dels Fontanilles, que la farien construir al segle XVIII, la mateixa centúria que es va edificar l’església parroquial de Sant Pere. En aquest conjunt, també es troba el Camí Fondo, també conegut com Camí Vell o Camí de les Vídues, que forma part del patrimoni paisatgístic però alhora és un element d’interès arqueològic de primer ordre, donat que el camí és una fossilització del traçat de l’antiga Via Augusta.

La regidora de Cultura, Núria Batet, ha explicat que amb la declaració de Bé Cultural d’Interès Local es pretén protegir aquest patrimoni per evitar que es pugui afectar o destruir en futures actuacions urbanístiques. La catalogació de BCIL, a banda d’ajudar en la preservació, també facilita obtenir recursos d’altres institucions a l’hora de fer-hi intervencions de restauració.

Incorporació al pressupost de dos milions d’euros del romanent de tresoreria

Un altre punt de l’ordre del dia és la modificació de crèdit del pressupost d’aquest 2023 en què s’incorporaran un total de 2.035.392,54 euros provinents del romanent de tresoreria per a despeses generals com a resultat del tancament de l’exercici 2022, tal com ha explicat el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch. La major part d’aquest import es destina a suplementar nombroses aplicacions pressupostàries de les diferents regidories. També es destinen 530.064,90 euros per al pagament de les factures pendents del lloguer de la nau on es troba ubicada la seu de la Policia Local de Torredembarra a l’empresa SAREB, compreses entre gener de 2019 i setembre de 2022.

Altres punts de l’ordre del dia de ple són l’aprovació del Pla Normatiu 2023, la incoació de l’expedient per a la redacció del Reglament del Consell Escolar Municipal, l’actualització del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024 i les bases d’atorgament de subvencions per a projectes i activitats esportives amb una dotació total de 120.000 euros.

Foto: Una imatge de la Capella de la Sort. / MOISÉS DÍAZ

Hemeroteca

Tweets recents

Share This