L’Ajuntament de Torredembarra impulsa la millora de l’ocupació de persones migrades

REDACCIÓ – Torredembarra, 24/1/2023

L’Ajuntament de Torredembarra participa en la convocatòria anticipada per a l’any 2023 del programa Treball i Formació línia ACOL, dirigida a persones migrades en situació administrativa irregular que estiguin en disposició d’obtenir una autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals mitjançant arrelament social, amb l’objectiu de millorar la seva situació de desocupació. Aquest programa està impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme i cofinançat per la Unió Europea.

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada a jornada completa i els requisits específics de les persones destinatàries són els següents:

  1. a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d’aquests països els quals els és d’aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea.
  2. b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només s’acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d’empadronament històric que consta a l’article 9.2 d’aquesta Resolució. Excepcionalment, s’admetran baixes padronals superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d’edat hagin estat acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits centres públics.
  3. c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

La contractació restarà condicionada a la resolució de l’atorgament de la subvenció que garanteix el finançament i la continuïtat de la Línia ACOL 2023, del programa Treball i Formació, per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Les persones interessades en participar en el procés selectiu han de demanar cita prèvia a les oficines de la Regidoria d’Acció Social i Igualtats trucant al telèfon 977131579. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de gener de 2023.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This