Torredembarra recorrerà a un contracte d’emergència per a la recollida i transport de residus

REDACCIÓ – Torredembarra, 19/1/2023

L’Ajuntament de Torredembarra durà a terme un ple extraordinari el pròxim dilluns, 23 de gener, a les 10 hores, per tractar l’aprovació del contracte d’emergència de recollida i transport de residus fins a nova adjudicació del servei. L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que aquesta mesura es pren arran de la renúncia a la pròrroga del contracte actual, que finalitza el pròxim 1 de febrer, per part de l’actual adjudicatària (Nordvert SL), en ple procés de redacció del nou plec de clàusules per a la licitació del servei.

Aquest contracte d’emergència es preveu realitzar amb l’empresa Prezero España S.A. i ascendeix a un total de 2.166.121,95 euros anuals IVA inclòs, la millor oferta econòmica que ha rebut l’Ajuntament entre quatre empreses del sector que han presentat pressupost. Es tracta de més del doble de l’aproximadament milió d’euros que costa anualment el contracte en vigor fins el proper 1 de febrer.

Millores previstes

El regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, ha comentat que tot i que aquest contracte és per cobrir un període de transició ja incorpora tot un seguit de millores respecte al servei que es du a terme actualment i que ha presentat moltes mancances. Les principals millores previstes són:

-El període de Setmana Santa tindrà el mateix tractament que la temporada alta.

-Es passa de 21 llocs de treball a 27,5 de mitjana anual.

-S’estableix clarament els mitjans humans i materials que es dedicaran a la recollida porta a porta en les zones on està implementada.

-Augment de freqüències de la recollida porta a porta comercial, sobretot als establiments de restauració de la façana marítima.

-Augment de la freqüència de recollida dels contenidors de ciutadania.

-Augment dels dies destinats a la recollida porta a porta de la poda, passant de 2 a 5 dies per setmana.

-Millores en la neteja interior i exterior dels contenidors.

Nous serveis

A més, s’incorporen serveis nous com són:

-Repàs de bateries de contenidors i abandonaments de brossa a la via pública, que inclou l’escombrat d’aquestes zones. Es dedicarà una persona 8 hores diàries, 7 dies a la setmana, amb reforç en temporada alta.

-Recollida selectiva de les escombraries del mercat setmanal.

-Recollida selectiva dels contenidors dels actes festius.

L’Ajuntament de Torredembarra  passarà a fer-se càrrec de la recollida dels residus de paper i cartró que es generen en dependències municipals mentre que l’empresa contractada es farà càrrec del seu transport a la planta de reciclatge. La recollida de voluminosos queda a càrrec de l’Ajuntament prèvia petició al telèfon 900 103 001.

Foto: La recollida de la brossa a Torredembarra entra en una època de transició en la recollida de la brossa fins a l’entrada en servei del nou contracte. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This