El ple de Torredembarra portarà a aprovació el nou projecte de la reforma i cobriment de la piscina municipal

REDACCIÓ – Torredembarra, 17/1/2023

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra que es durà a terme aquest proper dijous, 19 de gener, a les 18 hores, portarà a aprovació el projecte bàsic i d’execució de la reforma i cobriment de la piscina nova municipal, redactat per l’arquitecte Ignacio Álvarez Martínez, amb un pressupost de 2.455.105,34 euros (IVA inclòs).

El projecte ja s’havia aprovat el 28 de gener de 2021 però en la fase d’exposició pública es van detectar un seguit de mancances. A més, calia dur a terme una revisió de preus per l’augment del cost de les matèries primeres. La diferència amb el pressupost de fa dos anys és de gairebé 800.000 euros. Recordem que aquesta piscina coberta es va inaugurar pocs mesos abans de les eleccions de 2011 però sense la coberta. Dotze anys després encara està descoberta.

El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Guasch, ha explicat que el nou redactat inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques i preveu un sistema de  recollida d’aigües pluvials, que no estaven inclosos inicialment. Per a finançar l’increment del pressupost del projecte el 2022 ja es va suplementar la inversió amb 780.000 euros, que es finançaran amb un préstec a llarg termini. Una vegada el projecte sigui aprovat pel ple, i després del període d’exposició pública i aprovació definitiva, ja es podrà tirar endavant la licitació.

La vil·la romana del Moro serà BCIL

Un altre punt de l’ordre del dia serà la declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) del jaciment de la vil·la romana del Moro. Actualment, es troba en el precatàleg de béns a protegir i ara s’avança en la seva preservació. La regidora de Cultura i de Patrimoni, Núria Batet, ha ressaltat el valor arqueològic d’aquest jaciment, que quedarà protegit amb la declaració de BCIL. Això comportarà una consideració diferent del bé patrimonial i que totes les intervencions que es duguin a terme en el seu interior i també en l’àmbit de protecció del seu voltant hauran de comptar amb l’informe previ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per evitar afectacions sobre possibles restes del jaciment que encara no hagin aflorat.

Cal recordar que la vil·la romana del Moro és un jaciment força singular en el conjunt del patrimoni arqueològic català, atès que es conserven les restes d’una primera vil·la romana del segle I aC i una segona vil·la posterior.

També es porta a aprovació l’expedient de contractació del servei de tractament dels residus voluminosos que es recullen al municipi de Torredembarra, amb un pressupost de licitació de 287.760 euros (IVA inclòs), per una durada de quatre anys amb possibilitat d’una pròrroga d’un any.

Finalment, es tractarà l’adhesió de l’Ajuntament de Torredembarra a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Es tracta d’una entitat que té per objectiu la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic de Catalunya.

Foto: Imatge virtual de la futura piscina coberta de Torredembarra. / AJ ,TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This