Torredembarra inicia el procés per escollir jutge de pau per als propers quatre anys

REDACCIÓ – Torredembarra, 6/1/2023

Del 5 al 26 de gener està obert el termini per presentar candidatures a jutge de pau de Torredembarra per als propers quatre anys. El ple municipal torrenc va iniciar en el ple ordinari del passat mes de desembre el procés per escollir el titular del Jutjat de Pau de Torredembarra per al nou període, Des de 2018 Aurora Roldan és la jutgessa de pau de la capital del Baix Gaià, la primera de la història de la localitat que ocupa el càrrec.

Els jutges de pau i els seus substituts són elegits pel ple de l’Ajuntament a partir de les candidatures presentades. Els Ajuntaments tenen la facultat de proposar a l’òrgan jurisdiccional competent el nomenament de les persones que consideren adequades per desenvolupar la tasca de jutge de pau.

Podran ser nomenats jutges de pau qui, tot i no ser llicenciats en dret, tinguin la ciutadania espanyola, siguin major d’edat i no estiguin incapacitats per a l’ingrés a la carrera judicial. Tots els interessats en el nomenament poden presentar les seves sol·licituds, en el Registre General de l’Ajuntament, presentant l fotocòpia del DNI, currículum vitae, especificant l’activitat que exerceix actualment  i una declaració de no trobar-se incurs en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat per desenvolupar les funcions del jutge de pau.

Foto: Jutge de pau és un càrrec que es renova cada quatre anys. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This