Torredembarra incrementa un 5% el seu pressupost per al 2023 i frega els 24 milions d’euros

REDACCIÓ – Torredembarra, 19/12/2022

L’Ajuntament de Torredembarra ja té definits els números per al 2023, però més que mai és un pressupost -una pressuposició-, ja que l’evolució de la situació econòmica mundial i la concessió o no de subvencions condicionaran el tancament del proper exercici. El punt de partida és un pressupost equilibrat d’ingressos i despeses de 23.989.331 milions d’euros, una xifra que representa un 5,34% més que l’exercici 2022.

El pressupost s’aprovarà aquest dimarts, 20 de desembre, gràcies a la majoria absoluta de què disposa el govern monocolor d’ERC. Veurem en el ple extraordinari, en el qual també es porta a aprovació la modificació 2/2022 de la Relació de Llocs de Treball, els números municipals obtenen més suports entre els grups de l’oposició.

Continuïtat i a l’expectativa dels preus de l’energia

L’alcalde, de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que es tracta d’un pressupost de continuïtat que s’adapta a l’increment de preus dels subministraments energètics i a l’actualització del servei de neteja i de residus del municipi. En aquest sentit, cal tenir present que es preveu un increment del 47,74 % en les despeses energètiques (electricitat, gas i combustible per a vehicles i calefacció), passant de 711.700 euros el 2022 a una previsió d’1.051.500 euros el 2023. L’exemple més clar és l’electricitat, amb una previsió per al 2023 de 840.000 euros, un 49,5% més que el 2022, mentre que en el gas és del 33,33% i el combustible de vehicles i calefacció, un 44,28%.

Però la despesa que destaca més pel seu augment en només un any és de més d’un milió d’euros, de 1.464.000 a 2.522.820 euros, un increment del 72,32 %. La raó és el nou contracte de la neteja viària i la recollida de residus. L’actual caduca el 2 de febrer vinent i fins que no s’aprovi el proper caldrà un contracte d’emergència que l’alcalde ja ha avisat que inclourà  més serveis que n’incrementaran considerablement el cost respecte l’actual. Es contempla l’adquisició de nous vehicles o el lloguer, ja que la flota actual s’ha envellit i acumula moltes avaries.

Encara en l’àmbit del pressupost de despeses, el capítol de personal es veu incrementat en un 3,81 %, principalment per l’augment d’un 2,5 % de les retribucions dels empleats públics previst pels pressupostos generals de l’Estat. També es veuen incrementades les despeses financeres que passen de 146.000 euros el 2022 a 234.000 euros el 2023, a causa de l’encariment dels tipus d’interès. A més, s’ha previst sol·licitar un préstec d’1.900.000 euros per a finançar les inversions.

Amb tot, el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, ha explicat que la ràtio d’endeutament es manté molt per sota del límit legal. Concretament, s’ha previst que el 2023 acabi amb una ràtio del 48,43 % molt per sota dels màxims autoritzats. Guasch ha posat èmfasi en l’esforç de l’Ajuntament per no augmentar els impostos ni les taxes davant la situació actual.

Augmenten les inversions

Continuant amb els ingressos, cal destacar l’increment de les aportacions de l’Estat que passen dels 4.963.752 euros el 2022 als 5.483.181 euros el 2023. També es preveu que s’incrementin els ingressos provinents del reciclatge, passant de 198.050 a 281.000 euros. Guasch ha ressaltat que l’Ajuntament de Torredembarra no ha incrementat ni impostos ni taxes. A tall d’exemple els impostos directes es preveuen pràcticament idèntics: 11.685.000 euros el 2023 pels 11.624.700 euros previstos inicialment el 2022.

Les inversions previstes augmenten un 22,38% respecte l’any actual i arriben a 1.901.012 euros. Destaquen els 418.623 euros per a millores a la pista d’atletisme, els 363.000 euros pe a l’skate park o 230.000 euros per a la renovació del sistema de climatització del Casal municipal. Per afrontar aquestes inversions, l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que es recorrerà a crèdits però l’endeutament no superarà a final de 2023 el 50% gràcies  l’amortització del deute actual.

Queden encara per executar inversions de 2022, que ja estan contemplades en el pressupost vigent. La principal és el cobriment i climatització de la piscina nova, que amb l’augment de les primeres matèries ha passat d’1,7 milions d’euros a gairebé 2,5. Altres inversions pendents són: la renovació de la gespa artificial del camp de futbol (442.900,44 euros), protecció de patrimoni (361.172,56 euros) i adequació dels vestidors de la piscina vella (205.007 euros).

Foto. Eduard Rovira i Josep Maria Guasch durant la roda de premsa de presentació del pressupost municipal de Torredembarra. / ANNA F. / AJ TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This