Convoquem el 3r Premi de narrativa curta Far de la Torre -Torredembarra Actualitat

El Torredembarra Actualitat ha convocat el 3r Premi de narrativa curta Far de la Torre – Torredembarra Actualitat. Es mantenen les dues categories que es van introduir l’any passat i també els premis en metàl·lic. S’incorpora al jurat la guanyadora de la categoria de narrativa infantil, Romana Ribé Llenas. En aquesta pàgina trobareu les bases per poder participar-hi. Us animem a fer-ho. Teniu temps fins al 23 d’octubre.

BASES

1.El 3r Premi de narrativa curta Far de la Torre – Torredembarra Actualitat es convoca en dues categories. El premi està subjecte a la normativa legal vigent.

Categoria narrativa adulta amb un premi per al/la guanyador/a de 250 euros.

Categoria narrativa infantil amb un premi per al/la guanyador/a de 150 euros.

2. En les dues categories hi poden participar totes les persones a partir de 16 anys.

3. La narració en ambdues modalitats ha d’estar ambientada almenys parcialment a Torredembarra o en l’àmbit de la subcomarca del Baix Gaià.

4. Les obres que hi concursin hauran de ser originals, inèdites, de temàtica lliure i escrites en llengua catalana. L’extensió màxima de l’obra serà de 10 pàgines.

5. No hi podrà participar el/la guanyadora de l’edició anterior en la categoria en què va ser premiat/da.

6. Les obres que es presentin no es podran haver presentat a cap altre concurs pendent d’adjudicació i no podran haver estat guardonades amb anterioritat.

7. Els originals s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça redaccio@TDBactualitat.cat en format PDF, a 1,5 espais amb la font Arial i cos de lletra 12. Els treballs hauran d’estar signats amb pseudònim. S’adjuntarà un segon document amb el títol del treball, on s’inclouran les dades de l’autor/a: nom i cognoms, DNI, edat, adreça postal i electrònica i telèfon de contacte. S’indicarà la categoria a la qual s’opta.

8. El termini d’admissió de les obres acabarà el dia 23 d’octubre de 2022. El lloc de presentació serà l’adreça electrònica esmentada a la base anterior.

9. El jurat de les dues categories estarà integrat per les persones següents:

◗ Marta Magrinyà Masdéu

◗ Carles Marquès Virgili

◗ Josep Antoni Nieves Alarcón

◗ Raquel Martínez López

◗ Romana Ribé Llenas

Actuarà com a secretari Jordi Salvat, director del Torredembarra Actualitat.

10. Els premi i la seva dotació serà indivisible i el veredicte del jurat serà inapeŀlable. El jurat, si ho considera adient, podrà declarar desert el premi.

11. El veredicte emès pel jurat es farà públic durant el mes de novembre de 2022 i s’intentarà realitzar un acte de lliurament del premi aquell mateix mes si la situació sanitària ho permet.

12. Torredembarra Actualitat publicarà l’obra guanyadora en l’edició en paper i web.

13. Tots els arxius dels textos rebuts s’eliminaran un cop lliurat el premi.

14. El simple fet de presentar obres a aquests premis suposa la plena acceptació de les bases. En qualsevol cas el jurat tindrà la facultat d’interpretar-les o de resoldre les circumstàncies que no hi siguin previstes.

Foto: Una imatge del lliurament del 3r Premi de narrativa curta Far de la Torre – Torredembarra Actualitat. / CAROL CUBOTA

El tiempo - Tutiempo.net

Hemeroteca

Tweets recents

Share This