Nou pas del conveni entre els Ajuntaments del Baix Gaià per a la gestió del programa d’actuacions turístiques

REDACCIÓ – Torredembarra, 13/9/2022

El ple de l’Ajuntament de Torredembarra debatrà en la sessió ordinària del pròxim dijous, 15 de setembre, a les 18 hores, l’aprovació d’un conveni interadministratiu d’encàrrec de gestió entre els Ajuntaments d’Altafulla, el Catllar, Creixell, la Nou de Gaià, La Pobla de Montornès, Renau, la Riera de Gaià, Roda de Berà, Salomó, Vespella de Gaià, Tarragona (en aquest cas, exclusivament pel que fa als nuclis de Tamarit, Cala Tamarit, la Móra, Ferran, Monnars i Residencial Monnars) i Torredembarra, per al desenvolupament del programa d’actuacions en l’àmbit turístic del Baix Gaià.

Durant els últims anys aquests Ajuntaments han col·laborat entre sí, mitjançant un conveni marc de col·laboració entre tots ells i el Consell Comarcal del Tarragonès, per a l’execució d’actuacions de desenvolupament en l’àmbit turístic per al desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià.

La regidora de Turisme de Torredembarra, Marina Riudeubas, ha explicat que després d’aquests anys, i per tal d’agilitzar i aprofundir en la col·laboració turística entre els ajuntaments del Baix Gaià, s’ha pensat en una fórmula diferent en la qual la gestió de les activitats de promoció i informació correspongui a l’ajuntament que compta amb més recursos organitzatius, és a dir, Torredembarra, amb la col·laboració econòmica, proporcional a la població respectiva, dels altres ajuntaments. Al mateix temps, es crea un òrgan integrat per representants de cadascun dels Ajuntaments, que funcionarà com una comissió mixta de seguiment i control de les estipulacions del conveni.

Després de l’aprovació del conveni per part de l’Ajuntament de Torredembarra, caldrà l’aprovació de la resta d’ajuntaments amb la previsió que pugui entrar en vigor l’1 de gener de 2023 per a un període de quatre anys. L’aportació econòmica anual total que s’ha previst és de 22.886 euros.

Romanent positiu de més de 2,8 milions d’euros

D’altra banda, durant el ple també es portarà a aprovació el compte general del 2021. El regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, ha explicat que l’any passat s’ha tancat amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 4.576.060,63 euros, dels quals descomptant el compte 413 i la incorporació de romanents de l’any 2020 eros, el romanent líquid de tresoreria són 2.862.704,79 euros. La ràtio d’endeutament se situa en el 46,82% i l’estalvi net és del 15,78 %.

Altres punts de l’ordre del dia són la proposta de presentació del Ball de Diables de Torredembarra com a entitat mereixedora per a la concessió pel Consell Comarcal del Tarragonès d’una distinció de mèrit de serveis distingits i les mocions presentades pel grup municipal d’ERC d’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació, i del grup municipal de Ciutadans sobre la creació d’una comissió d’estudi de revisió del Reglament orgànic municipal.

Foto: Una imatge de la platja torrenca, un dels grans atractius turístics del municipi. / TORREDEMBARRA TURISME

Hemeroteca

Tweets recents

Share This