Ja es poden demanar les subvencions per impulsar l’actualització tecnològica i millora dels comerços de Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 27/7/2022

La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats ha obert fins al 15 d’octubre el termini per a presentar sol·licituds a la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament destinada a impulsar l’actualització tecnològica i millora dels establiments comercials i de serveis de Torredembarra.

El regidor de Comerç, Indústria i Activitats, Josep Maria Guasch, ha explicat que l’objectiu és fomentar i activar el comerç de Torredembarra, incentivant un comerç més atractiu adaptat a les demandes dels consumidors als canvis d’hàbits de consum derivats de la crisi sanitària de la Covid-19 i reforçant la seva competitivitat. D’aquesta manera, els ajuts s’atorguen als comerços que hagin fet inversions en tecnologia al seu establiment, realitzat obres de millora o adquirit elements inventariables que permetin assegurar la rendibilitat dels negocis i l’adaptació d’aquests a l’entorn canviant del mercat actual. Els beneficiaris dels ajuts serien les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial o de serveis a Torredembarra. La línia total d’ajuts serà de 25.000 euros.

El procediment de concessió de la subvenció serà l’ordre de la data de presentació correcta de tota la documentació per a tramitar la subvenció fins a esgotar el crèdit de l’aplicació pressupostària.

Independentment del nombre de sol·licituds rebudes, en cap cas l’import de la subvenció atorgada podrà superar el 50% de l’import presentat per a cada actuació amb un màxim de 2.000 euros per establiment. La quantitat mínima a subvencionar seran 100 euros. (El pressupost mínim a presentar serà de 200 euros iva exclòs).

Poden acollir-se a les subvencions els establiments legalment constituïts i registrats en el registre municipal d’activitats ubicats al municipi de Torredembarra i que l’activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o, si escau, comunicació, si són preceptives.

No poden ser beneficiaris de la subvenció els titulars de les següents activitats:

  • Comerç minorista amb superfície de local superior a 250 m2.
  • Comerç majorista.
  • Entitats bancàries.
  • Empreses amb volum de negoci superior a 500.000 euros.
  • Activitats realitzades fora d’establiment permanent.
  • Activitats realitzades en establiments no oberts al públic o que no siguin locals a peu de carrer

Foto: El comerç torrenc pot acollir-se a una nova subvenció. / JOAN CASAS

Hemeroteca

Tweets recents

Share This