Cal Bofill serà aquest estiu el punt central d’informació per millorar la recollida selectiva de residus a Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 17/6/2022

La Regidoria de Sostenibilitat i la Unitat de Residus impulsaran aquest estiu, a partir del 20 de juny, diverses actuacions en matèria d’informació sobre la recollida de residus a Torredembarra des de Cal Bofill, el Centre d’Activitats Mediambientals de l’Ajuntament de Torredembarra, amb l’objectiu principal de poder arribar a lliurar informació directament a les persones usuàries de les segones residències.

Cal Bofill és un dels edificis municipals situats a peu de platja, la zona on conflueixen majoritàriament durant el període estival tant els residents de primera com de segona residència. Per aquest motiu, entre el 20 de juny i el 30 d’agost, de 10 a 14 hores de dilluns a divendres, Cal Bofill esdevindrà un punt de repartiment d’informació i del material necessari per dur a terme les recollides selectives de residus implementades a la població.

En aquest sentit, qualsevol persona usuària de segona residència que encara no disposi dels cubells, bosses i informació per dur a terme el lliurament de residus a la via pública per a ser recollits pel sistema porta a porta a Babilònia, Clarà, Nucli Antic, Sant Jordi i Baix a Mar, podrà desplaçar-se a Cal Bofill i rebre’l. També rebrà informació personalitzada per resoldre qualsevol dubte en matèria de residus domèstics. Entre el material a distribuir, hi haurà també el necessari per dur a terme la recollida de poda pel sistema porta a porta en els barris on es du a terme.

Tota persona de primera residència que necessiti més informació, material o resoldre dubtes també podrà emprar aquest servei.

Recollida de la poda

En paral·lel, entre els dies 20 i 25 de juny es faran bustiades informatives en els habitatges de les zones on es recull la poda pel sistema porta a porta, per erradicar definitivament els lliuraments en bosses de plàstic. Només es recull la poda dipositada en les saques que facilita l’Ajuntament o similars, amb una capacitat màxima d’1 m3 Les persones que no disposin de saques, les poden recollir també aquest estiu a Cal Bofill. També han de tenir present que les branques s’han de lligar en farcells que no superin 1 m. Tot plegat, s’ha de deixar davant de casa i no al costat dels contenidors.

D’altra banda, la setmana del 27 de juny al 2 de juliol es realitzarà una bustiada als establiments grans generadors de residus per tal de lliurar-los informació concreta del servei de recollida selectiva porta a porta que l’Ajuntament té implantat, així com les bonificacions de la taxa que poden percebre aquells establiments que reciclen correctament.

Reciclatge d’envasos i vidre

La segona quinzena de juliol i la primera d’agost es duran a terme tallers i altres activitats relacionades amb el reciclatge d’envasos i vidre, incloent aquelles relacionades amb l’impacte dels microplàstics en els nostres sistemes litorals. Seran tallers familiars, destinats especialment a nens i nenes, i tindran lloc a Cal Bofill i a la platja. Aquesta activitat es du a terme dins del marc del conveni que l’Agència de Residus de Catalunya té amb les entitats ECOEMBES i ECOVIDRE, al qual l’Ajuntament està adherit. Aquest conveni inclou activitats de comunicació relacionades amb el reciclatge d’aquests materials i és sufragada per les esmentades entitats.

Finalment, entre el 22 d’agost i el 25 de setembre, es durà a terme una campanya informativa específica i de repartiment de material, casa per casa però també des de Cal Bofil, en relació amb la recollida selectiva de roba i oli domèstic dirigida als habitatges situats en la zona on els residus es recullen porta a porta. Cal tenir present que l’Ajuntament de Torredembarra ha rebut una subvenció Next Generation de l’Agència de Residus de Catalunya per fomentar la recollida de residus i una altra de la Diputació de Tarragona per dur a terme campanyes de conscienciació sobre aquests dos temes.

Durant els dies que s’ha programat disposar de Cal Bofill com a punt central d’informació sobre recollida de residus, qualsevol persona que necessiti informació sobre energia o pobresa energètica també podrà seguir dirigint-se, entre 10 i 14 h.

A més dels beneficis mediambientals que comporta el reciclatge dels residus i la disminució dels abocaments, cal tenir present que s’han de complir els objectius que marca la Unió Europea per a evitar sancions i assenyalen que el 2030 les xifres de reciclatge de residus s’han de situar al 65 %.

També cal recordar que a Catalunya la Generalitat aplica cànons sobre l’abocament i la incineració de residus municipals. Els tipus han anat augmentant progressivament, fins a arribar enguany a un preu de 59,10 euros la tona d’abocament i a Torredembarra encara s’està per sobre de les 6.000 tones de resta que, tot i portar a una planta de valorització energètica, encara representen un percentatge important dels nostres residus.

Aquests cànons establerts per l’Agència de Residus de Catalunya tenen com a objectiu disminuir l’abocament i la incineració de residus lliurats sense reciclar, al mateix temps que s’incrementen els nivells de recollida selectiva i reciclatge, en particular de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).

En la mateixa línia de disminuir abocaments i incineracions i augmentar el reciclatge, les subvencions Next Generation en matèria de residus requereixen que s’implantin taxes justes, és a dir, el pagament per generació: Qui recicla paga menys i qui no recicla ha d’assumir un major cost. La nova llei estatal de residus ja inclou un termini de 3 anys per a la implantació efectiva d’aquesta tipologia de taxes que, a més, han de poder cobrir totes les despeses de la gestió dels residus, les campanyes de comunicació i el cost de la inspecció i vigilància dels abocadors un cop clausurats.

Foto: Demostració de la recollida porta a porta a Cal Bofill. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This