S’inicien les obres de construcció del carril bici i de vianants al pont de Clarà

REDACCIÓ – Torredembarra, 11/5/2022

Aquest dilluns, 9 de maig, es van iniciar les obres de construcció del carril bici i de vianants al pont de Clarà, i la millora de la zona verda. L’actuació se centra al ramal est del pont, el que connecta el passeig. Miramar (antiga N-340) en direcció el Vendrell. Les obres tindran un termini d’execució de dos mesos, amb un cost total de 47.305,18 euros i les du a terme l’empresa Catalana d’Obres del Penedès, SA.

Aquest tram de carril bici i de vianants connecta, doncs, amb el ja existent a la zona dels càmpings i el que s’ha realitzat recentment juntament amb les obres de remodelació d’un tram del passeig Miramar. En aquest darrer àmbit, encara no s’han donat per finalitzades les obres del carril bici i per a vianants ja que la pintura que es va aplicar no ha estat la idònia i l’empresa adjudicatària haurà de dur a terme el fressat de la pintura i la seva reposició.

L’Ajuntament de Torredembarra també haurà de reposar els separadors de carril que han estat malmesos pel pas de vehicles pesants. A més, es reforçarà la senyalització i pintura del carril bici i de vianants per donar una major seguretat.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This