Fins al 15 de maig, campanya de control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal (VMP) a Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 10/5/2022

Fins al proper 15 de maig, la Policia Local de Torredembarra realitza una campanya de control de ciclistes i de vehicles de mobilitat personal (VMP), coordinada en l’àmbit territorial català pel Servei Català de Trànsit.

En relació als ciclistes, es tindrà en compte les distraccions, la possible circulació de risc  i l’estacionament correcte. També els casos en què els conductors o conductores dificultin la mobilitat als ciclistes, circulin pel carril bici i posin en risc els ciclistes.

En relació als vehicles de mobilitat personal (VMP), es controlaran especialment els incompliments en les condicions de circulació com ara:

  • Circular per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones.
  • Circular amb VPM amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle.
  • Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP.
  • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP.
  • Circular amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

Pel que fa al consum d’alcohol i drogues, cal recordar que els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. A les infraccions fetes per menors d’edats conduint un VMP, han de respondre solidàriament de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals. Finalment, cal recordar l’obligatorietat de l’ús del casc.

Foto: Ciclistes i patinets, altre cop en el punt de mira de la policia local torrenca. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This