S’aproven les bases dels ajuts per impulsar l’actualització tecnològica i millora dels comerços de Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 22/4/2022

El ple municipal de Torredembarra ha aprovat les bases per a la convocatòria d’ajuts per impulsar l’actualització tecnològica i millora dels establiments comercials i de serveis de Torredembarra, elaborades per la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats.

El regidor de Comerç, Indústria i Activitats, Josep Maria Guasch, ha explicat que l’objectiu és fomentar i activar el comerç de Torredembarra, incentivant un comerç més atractiu adaptat a les demandes dels consumidors als canvis d’hàbits de consum derivats de la crisi sanitària de la Covid-19 i reforçant la seva competitivitat.

D’aquesta manera, els ajuts s’atorgarien als comerços que hagin fet inversions en tecnologia al seu establiment, realitzat obres de millora o adquirit elements inventariables que permetin assegurar la rendibilitat dels negocis i l’adaptació   d’aquests a l’entorn canviant del mercat actual. Els beneficiaris dels ajuts serien les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial o de serveis a Torredembarra. La línia total d’ajuts serà de 25.000 euros, tenint en compte la modificació de crèdit del pressupost municipal que es preveu dur a terme el mes de maig.

En aquest ple també es va aprovarla constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge de l’Ajuntament de Torredembarra. D’acord amb la Llei d’Urbanisme, és obligatori constituir aquest patrimoni quan es disposa d’un planejament urbanístic general que delimita àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament. Principalment aquest sòl i també els ingressos obtinguts en concepte de sancions per infraccions urbanístiques s’adscriuen al Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge i es poden  destinar, per exemple, a la creació d’habitatge públic. Inicialment, aquest patrimoni de l’Ajuntament de Torredembarra es crea amb tres finques i un import de 877.254,80 euros.

En l’àmbit econòmic, el ple també va aprovar la modificació de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals per incorporar excepcionalment per a aquest 2022 un nou període perquè els ciutadans i ciutadanes dels habitatges dins l’àmbit de la recollida selectiva porta a porta i comerços i activitats de Torredembarra que compleixin els requisits puguin sol·licitar la reducció de la taxa d’escombraries. Aquest nou termini serà de l’1 al 29 de juliol.

També s’ha previst es va tractar la modificació de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres incorporant una bonificació del 95 %en el cas que la rehabilitació total afecti edificis o habitatges que estiguin qualificats al Pla General com a edificis o àmbits a protegir o que es trobin al nucli antic i tinguin una antiguitat superior a cent anys.

Foto: Noves ajudes per al comerç torrenc. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This