Torredembarra rebrà prop de 58.000 euros de retorn del cànon sobre residus per reciclar bé

REDACCIÓ – Torredembarra, 21/3/2022

L’Ajuntament de Torredembarra rebrà enguany prop de 58.000 euros en concepte de retorn del cànon sobre residus que premia, principalment, la recollida selectiva d’orgànica de qualitat. Segons dades de la Regidoria de Sostenibilitat, dels prop de 58.000 euros que es rebran, 53.000 euros corresponen a la matèria orgànica recollida selectivament que, un any més, se situa en un percentatge d’impropis inferior al 8%. Aquestes xifres representen un increment important ja que el 2019, en concepte de matèria orgànica, se’n van ingressar 38.097 euros.

Aquest increment es deu a la implantació de la recollida selectiva porta a porta de residus en quatre nous barris de Torredembarra (a més del Nucli antic), fet que ha permès passar de 680 tones a 901 tones de matèria orgànica i una disminució del 6,41 al 5,14% d’impropis, invertint-se el percentatge de recollida amb contenidors, de prop del 60% l’any 2019  al 40% l’any 2021.

En els darrers anys, també es rep retorn en concepte de reciclatge de cartró. En els dos últims, amb la implantació del sistema de recollida Porta a porta, s’observa un considerable increment en la recollida de cartró, passant de 9 a 49 kg/hab/any. L’aixecament dels confinaments estrictes durant l’any 2021 ha permès recuperar, també, les aportacions dels grans generadors, que ja superen les 161,9 kg/hab/any en front dels 128 de l’any 2019, o els 136,1 de l’any 2020 en ple any de confinaments per  pandèmia per Covid-19. També destaca la recuperació de les dades de reciclatge de cartró en els contenidors amb 19,1 kg/hab/any, prop dels 20,8 kg/hab/any que es van declarar l’any 2019 i que denoten el retorn a la normalitat en el reciclatge amb contenidors al carrer.

El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha manifestat que aquestes dades demostren l’eficiència en la implantació de sistemes de recollida Porta a porta, que permeten conèixer qui recicla i qui no ho fa correctament, incentivant la recollida selectiva d’una fracció tant important en pes com és la matèria orgànica. També ha comentat que, gràcies a aquests sistema, s’arriba amb una millor qualitat i quantitat per fer compost per a terres agrícoles i que d’aquesta manera es tanca el cicle de la matèria retornant els productes de la terra a la terra.

Catalunya va ser la primera comunitat autònoma a aplicar cànons sobre l’abocament i la incineració de residus municipals. Els tipus han anat augmentant progressivament, fins a arribar enguany a un preu de 59,10 euros la tona d’abocament i 29,60 euros la tona d’incineració.

Aquests cànons establerts per l’Agència de Residus de Catalunya tenen com a objectiu disminuir l’abocament i la incineració de residus lliurats sense reciclar, al mateix temps que s’incrementen els nivells de recollida selectiva i reciclatge, en particular de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).

El destí d’aquests diners recaptats, que s’abonen en funció del rebuig que generen, ve determinat encara per l’Agència de Residus de Catalunya, a l’espera de com acaba la tramitació de la nova Llei de Residus Estatal, sent els beneficiaris els ens locals tant municipals com supramunicipals, altres entitats competents, mancomunitats i consorcis.

Aquests recursos s’han d’aplicar, com a mínim en un 50% al tractament de la fracció orgànica, i la resta dels recursos s’ha de destinar a la recollida selectiva en origen de la fracció orgànica, a la recollida selectiva i valorització d’altres fraccions de residus com ara paper/cartró, fracció vegetal, tèxtils i residus en petites quantitats de característiques especials, i també a promoure campanyes de sensibilització, d’educació ambiental i divulgació. Cal tenir present que té un pes important el percentatge d’impropis que tingui la matèria orgànica fins al punt que si se supera el 12,5% es deixa de cobrar pel concepte recollida selectiva de matèria orgànica.

Foto; Una imatge de la recollida de contenidors a Torredembarra. / AJ, TORREDEMBARRA

El tiempo - Tutiempo.net

Hemeroteca

Tweets recents

Share This