Els vianants, en el punt de mira de la nova campanya trànsit a Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 14/3/2022

Del 14 al 20 de març, la Policia Local de Torredembarra durà a terme una campanya de control de vianants. La campanya està coordinada des del Servei Català de Trànsit i és d’abast territorial català.

Durant aquesta campanya, es posarà especial cura a combatre les infraccions i les conductes de risc dels conductors dels diferents tipus de vehicles que posin en perill la integritat dels vianants. Alhora, es vetllarà per lluitar contra la indisciplina en el respecte als semàfors i els passos de vianants i es faran controls preventius dels creuaments incorrectes per part dels vianants.

També s’incidirà en les conductes antireglamentàries que impliquin un comportament que entorpeixi indegudament la circulació i que originin perjudicis o molèsties innecessàries a les persones.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This