Torredembarra aposta per un pressupost continuista i preveu comptar amb 24,5 milions d’euros per al 2022

REDACCIÓ – Torredembarra, 23/2/2022

L’Ajuntament de Torredembarra aprovarà en el ple extraordinari d’aquest dijous, 24 de febrer, el pressupost de la Corporació Municipal per a l’exercici 2022, una modificació de crèdit del pressupost que es troba prorrogat en aquests moments i una modificació de la Relació de Llocs de Treball. En el moment que entrin en vigor aquests acords, es disposarà d’un pressupost de 24.551.593,84 euros, una xifra que representa un increment de l’1,43 % respecte al pressupost inicial del 2021. La ràtio d’endeutament es manté molt estable i a final de 2022 es calcula que serà del 46%.

Concretament, la proposta del pressupost del 2022 que es porta a aprovació contempla un total de 22.772.593,84 euros, xifra a la qual s’haurà d’afegir 1.779.000 euros de la modificació de crèdit que també es porta a aprovació del pressupost prorrogat, una quantitat que es finança amb el romanent de tresoreria del 2021.

Més subvencions i més despesa de personal

En l’apartat de despeses, destaca l’increment d’un 80,42% de les transferències de capital (subvencions atorgades), passant de 30.000 a 54.126,35 euros, principalment per la creació de dues noves línies: la de rehabilitació d’edificis del Nucli antic dotada amb 20.000 euros i la de rehabilitació de comerços amb 5.000 euros. Aquestes dotacions econòmiques són inicials i es podrien incrementar al llarg de l’any. De fet, és la primera vegada que es preveu crear una línia de subvencions per a la rehabilitació d’edificis al centre històric. En el cas dels comerços, la darrera convocatòria es va destinar al condicionament d’aparadors.

El capítol de despeses de personal s’incrementa un 2 % per l’augment de les retribucions dels empleats públics previst pels pressupostos generals de l’Estat i a arriba fins al 3,26 % comptant els plans d’ocupació local. Els recursos destinats a la compra de béns corrents i de serveis seran 8.893.119,44 euros (un increment del 8,39 %). En aquest àmbit, la modificació de crèdit consigna 550.000 euros més al servei de recollida, transport i eliminació de brossa.

Baixen els ingressos i augmenten les sibvencions

Pel que fa a la previsió d’ingressos, destaca la disminució respecte al 2021 de 341.300 euros en impostos directes, a causa de la modificació que ha patit la normativa de cobrament de la plusvàlua. Per contra, es preveu un increment de 80.000 euros en impostos indirectes per una evolució favorable del mercat immobiliari. Una altra dada significativa és l’increment de les transferències de capital (subvencions) rebudes que creixeran un 81,93 %. En total, es preveu rebre una subvenció de 380.396,66 euros corresponent al Pla d’Acció Municipal 2022 de la Diputació de Tarragona per finançar les obres de remodelació de la plaça de Catalunya i una altra de 13.395,18 euros de la Generalitat de Catalunya per finançar accions d’esmorteïment de l’efecte illa de calor.

Encara en l’apartat d’ingressos, una altra variació important és el descens d’un 56,52 % en nous préstecs. L’Ajuntament preveu sol·licitar un préstec per import d’1.000.000 euros per a finançar inversions, mentre que el 2021 es va sol·licitar un préstec per valor de 2.300.000 euros. El fet que l’any passat es produïssin més ingressos dels previstos pel cobrament de deutes d’IBI ha permès que una bona part de les inversions previstes per al 2022 es puguin finançar amb romanent de tresoreria i no calgui més endeutament. De fet, després de la modificació de crèdit prevista encara es disposarà d’1.100.000 euros més de romanent de tresoreria per poder incorporar-lo més endavant al pressupost. La salut financera de l’Ajuntament és bona i es preveu que la ràtio d’endeutament quan finalitzi el 2022 se situï en el 46,17 %.

Pel que fa a la modificació de crèdit que es tractarà en el ple, també cal ressaltar que un total de 129.000 euros es destinaran a posar en marxa els plans d’ocupació local per a persones aturades del municipi amb un perfil d’operaris/es de brigada.

Inversions que superen els 2,6 milions d’euros

Les inversions previstes en el nou pressupost del 2022 més la modificació de crèdit ascendeixen a un total de 2.653.330 euros. Destaquen la remodelació de la plaça de Catalunya (502.904,62 euros); millores en equipaments esportius (456.347,53 euros) consistents en actuacions a la pista d’atletisme, la renovació de la gespa artificial del camp de futbol, l’adequació dels vestidors de la piscina vella i també una nova caldera; accions de protecció del patrimoni artístic i cultural (170.000 euros en actuacions a l’Escorxador, la Capella del Castell, la Sínia i la Vil·la del Moro), asfaltat de carrers (150.000 euros), i la construcció d’un nou skate parc (38.000 euros), entre d’altres.

També cal tenir presents les inversions del 2021 pendents d’executar o acabar d’executar que es realitzaran durant aquest 2022 per valor de 3.509.233,68 euros, destacant el cobriment i climatització nova piscina municipal (1.700.000 euros).

El ple extraordinari d’aquest 24 de febrer també portarà a aprovació la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball. Es tracta d’ajustos, correccions d’errors i modificacions organitzaves de 18 llocs de treball dels 126 que conté la RLT i afectarà 31 treballadors d’un total de 249.

L’alcalde, Eduard Rovira, ha ressaltat en la roda de premsa d’aquest dimecres el descens de l’endeutament per a finançar inversions aquest 2022 gràcies a la incorporació del romanent de tresoreria del 2021. El fet que es dugui a terme una modificació de crèdit del pressupost prorrogat en el ple que porta a aprovació el nou pressupost permetrà que es pugui disposar de l’import total d’una manera més ràpida ja que tots dos acords entraran en vigor al mateix temps. Rovira també ha explicat que es tracta d’uns pressupostos continuistes en què destaca l’execució de diferents compromisos de mandat com la rehabilitació de la plaça de Catalunya, el pla d’asfaltat o millores a la Zona Esportiva Municipal, entre d’altres.

Per la seva part, el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, ha comentat que es tracta d’un pressupost prudent, amb previsions d’ingressos moderades i que no preveuen endeutar-se més del necessari. A més, ha exposat que encara quedaran 1.171.000 euros de romanent que es podran incorporar més endavant al pressupost i que serviran, entre d’altres qüestions, per fer front a les actualitzacions de preus de projectes que estan en revisió. El ple extraordinari es portarà a terme a partir de les 10 hores,

Foto: L’alcalde, Eduard Rovira (esquerra), i el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This