Torredembarra potenciarà la gestió integral de plagues per minimitzar els riscos per a la salut humana i el medi

REDACCIÓ – Torredembarra, 17/2/2022

La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Torredembarra treballa per potenciar la gestió integral de les plagues i així minimitzar els riscos per a la salut humana i el medi. La gestió integral de plagues garanteix el manteniment vegetal amb la mínima alteració possible dels ecosistemes i promou els mecanismes naturals de control de plagues. Aquest sistema s’aplica en l’agricultura en general però també a espais verds i està regulat per la normativa europea amb l’objectiu d’assolir un ús sostenible dels plaguicides.

Amb aquest objectiu, la Regidoria de Sostenibilitat, que ha assumit recentment el servei de tractaments fitosanitaris, prepara un nou contracte que incidirà en l’aplicació d’aquest sistema. D’aquesta manera, es preveu estendre als parcs i jardins del municipi l’endoteràpia i lluita biològica que ja s’aplica als centres escolars.

Cal tenir present que no totes les plagues es poden combatre sense l’aplicació de fitosanitaris però el contracte determinarà que tots el productes fitosanitaris emprats han de ser de baixa toxicitat. També cal destacar que continuarà quedant exclosa la utilització del producte glifosat, ja que tot i que el seu ús està actualment autoritzat a la Unió Europea fins al 15 de desembre de 2022, està pendent la seva classificació de perill en diversos paràmetres, com la carcinogenicitat, la genotoxicitat i la toxicitat per a la reproducció i el desenvolupament, motiu pel qual al terme municipal de Torredembarra es continua considerant prudent la prohibició de la seva utilització.

Realització d’un inventari exhaustiu

El contracte també inclourà la prevenció i tractament de totes aquelles malalties i plagues que pugui patir la vegetació i arbrat del l’espai públic municipal així com la realització de l’inventari exhaustiu dels espais verds, verd viari, recintes enjardinats i jardineria interior que inclogui el llistat d’espècies tant per zones, àmbits i espècie en particular. A més, cal tenir presents les clàusules ambientals d’obligat compliment com, per exemple,  disposar com a mínim, d’un vehicle elèctric/híbrid/baixes emissions especialment per als treballs a desenvolupar en la franja nocturna, i en cap cas, s’admetran els vehicles dièsel que funcionin únicament amb gasoil convencional.

El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha explicat que s’espera que la redacció del plecs i el procés de licitació del nou contracte quedi resolt al més aviat possible i així tenir-lo a punt per l’inici del projecte de mitigació de canvi climàtic subvencionat per la Generalitat de Catalunya, consistent a incrementar el verd urbà en alguna de les places i jardins municipals.

També ha recordat que la reducció de productes fitosanitaris tòxics ja es va iniciar l’anterior mandat i que una de les línies de treball de la Regidoria és prendre mesures amb urgència per a preservar la nostra biodiversitat i els espais naturals. En aquest sentit, el regidor Joan Torras ha comentat que recentment s’ha determinat que el pesticida sulfoxaflor és danyí per a les abelles i la Comissió Europea ha instat als estats membres a limitar-lo. També ha exposat que la toxicitat per contaminants hormonals és un tema mediambiental que preocupa per la incidència en la salut de persones sensibles a aquestes substàncies i afecten, a més, al medi ambient i la biodiversitat.

Foto: Un dels espais verds de Torredembarra, on s’actua contra les diferents plagues. / AJ, TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This