S’obre el procés selectiu d’un tècnic d’integració social per l’Ajuntament de Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 31/1/2022

De l’1 al 20 de febrer restarà obert el termini de presentació d’instàncies del procés selectiu de tècnic/a superior d’integració social de l’Ajuntament de Torredembarra, amb règim laboral interí, a temps parcial (20 h setmanals) i per a la constitució d’una llista de reserva, pel sistema concurs-oposició lliure.

La presentació de les sol·licituds s’haurà de fer preferentment de forma telemàtica, mitjançant instància genèrica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torredembarra.

Si es presenta la sol·licitud a la seu electrònica, es pot sol·licitar el document d’autoliquidació de taxes, enviant un correu electrònic a l’adreça rrhh@torredembarra.cat adjuntant el document d’identitat amb la indicació del procediment selectiu al qual es desitja concórrer.

Foto: Nova plaça a l’Ajuntament de Torredembarra. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This