El Servei de Primera Acollida de Torredembarra ha incrementat les accions el 2021

REDACCIÓ – Torredembarra, 28/12/2021

El Servei de Primera Acollida de la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Torredembarra ha incrementat aquest 2021 les accions realitzades al municipi, bàsicament destinades a accions formatives per a persones nouvingudes i elaboració d’informes d’estrangeria. En total, s’han lliurat 95 certificats de formació i, fins a la data, s’han atès 79 sol·licituds d’informes.

Pel que fa a la formació, s’han derivat veïns de Torredembarra, que necessitaven dur a terme accions formatives o demanaven assessorament jurídic especialitzat de suport als processos d’arrelament social, a les entitats Càritas, AMIC i AvantEbre. Aquestes entitats de caire social són beneficiàries de la subvenció Cospe-Covid19 de la Generalitat.

D’aquesta manera, s’han ofert a través de Càritas dos cursos integrals presencials de 90 hores de català, 15 hores de coneixements laborals i 15 hores de coneixement de la societat catalana. Amb AMIC, s’han ofert dos cursos modalitat en línia de 15 hores de coneixements laborals i també s’ha ofert l’assessorament jurídic especialitzat de suport als processos d’arrelament social. I amb AvantEbre, un curs integral modalitat en línia de 15 hores d’alfabetització digital, 90 hores de català, 15 hores de coneixements laborals i 15 hores de coneixement de la societat catalana.

D’aquesta manera, des del Servei de Primera Acollida de Torredembarra s’han derivat 90 persones per accedir a les accions formatives i 10 persones que sol·licitaven assessorament jurídic per formalitzar el tràmits d’arrelament social.

La regidora d’Acció social, Marga Rovira, ha valorat aquestes accions com a molt positives, ja que l’estat d’alarma produït per la pandèmia i totes les mesures de seguretat sanitària van reduir les possibilitats d’oferir acciones formatives durant el 2020. També ha exposat que des del Servei de Primera Acollida es treballa perquè el màxim de veïns de Torredembarra que són usuaris del servei accedeixin a les accions establertes en la Llei d’Acollida, fent un acompanyament cap a la regularització administrativa d’aquelles persones que ho necessiten. Una altra qüestió que ha destacat la regidora d’Acció Social és que la subvenció de la Generalitat Cospe-Covid19, juntament amb les formacions del servei municipal, han permès lliurar un total de 95 certificats. A més, ha ressaltat la importància de l’ampliació d’oferta formativa de l’Escola Municipal d’Adults Mar de Lletres.

D’altra banda, ha explicat que aquest any 2021 s’ha observat un increment important en la demanda d’informes d’estrangeria en el municipi. D’acord a les dades que consten a la Regidoria, i encara sense finalitzar l’any, ja s’ha atès 79 sol·licituds, a diferència de l’any 2020 que es van rebre 50 sol·licituds o el 2019 que en van ser 43.

Foto: L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i la regidora d’Acció Social, Marga Rovira, van lliurar 17 certificats del darrer curs d’aquest 2021 de Coneixements de la Societat Catalana, el 12 de novembre passat. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This