L’Ajuntament de Torredembarra busca un cap de la Brigada Municipal

REDACCIÓ – Torredembarra, 12/11/2021

Del 13 de novembre al 2 de desembre (ambdós inclosos), resta obert el termini de presentació d’instàncies per a participar al procés selectiu d’una plaça vacant de tècnic/a especialista per a realitzar les funcions de responsable de la Brigada Municipal, amb caràcter de funcionari interí i mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

D’altra banda, la Junta de Govern Local de l’11 de novembre ha aprovat les bases específiques que regiran el procés de selecció per la cobertura d’una plaça de Tècnic/a mitjà per realitzar funcions de Tècnic/a de residus i neteja de via pública, amb caràcter de funcionari interí, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i la constitució d’una llista de reserva. El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPT (pendent).

En tots dos casos, la presentació de les sol·licituds s’haurà de fer preferentment de forma telemàtica, mitjançant instància genèrica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torredembarra https://seu-e.torredembarra.cat/

Si es presenta la sol·licitud a la seu electrònica, es pot sol·licitar el document d’autoliquidació de taxes, enviant un correu electrònic a l’adreça rrhh@torredembarra.cat adjuntant el document d’identitat amb la indicació del procediment selectiu al qual es desitja concórrer.

Més informació i bases: https://bit.ly/30dSs5y

Foto: Una imatge de dos operaris de la Brigada municipal de Torredembarra treballant. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This