Les ordenances fiscals per al 2022 preveuen congelar taxes i impostos i reduir la pressió fiscal a les terrasses de la façana marítima

REDACCIÓ – Torredembarra, 27/1/2021

L’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra torna a proposar una congelació de les ordenances fiscals per al 2022 i preveu reduir la pressió fiscal a les terrasses de la façana marítima. D’aquesta manera, els impostos i taxes que afecten la majoria de la ciutadania no s’incrementaran. Igual que en els darrers anys, ni l’IBI, ni la recollida d’escombraries, ni el subministrament d’aigua, entre d’altres, veuran incrementat el seu preu. Es mantenen les premisses de prudència en quant a la despesa i, per tant, no es planteja augmentar la pressió fiscal.

Entre les modificacions que sí que es preveu dur a terme, el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, ha destacat la reducció d’un 20 % per a les terrasses de la façana marítima. Aquesta mesura vol reduir l’impacte econòmic del nou cànon aprovat per la Generalitat i que afecta l’explotació d’activitats en el domini públic-terrestre. Per aquest motiu, el regidor ha assenyalat que l’Ajuntament farà un esforç i reduirà en un 20 % la taxa de concessions de taules i cadires en aquesta àrea, passant dels actuals 30 euros que costa el m2 l’any a 24 euros.

En la línia de mantenir reduccions destinades al sector econòmic del municipi per ajudar a pal·liar la crisi derivada de l’emergència sanitària per la Covid-19, es torna a preveure per al 2022 la reducció d’un 50 % per als canvis de titularitat, i també mantenir la bonificació del 50 % en els diferents supòsits que ja es van rebaixar el 2020 de les taxes per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable. També s’ha procedit a l’adaptació de les definicions de les taxes establertes a la nova Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica per tal que es corresponguin amb la nova normativa vigent.

D’altra banda, es torna a proposar la reducció d’un 50 % en els canvis de titularitat del cementiri municipal. També es tractarà la modificació d’altres ordenances, bàsicament per adequar el redactat a la delegació de la gestió de diversos impostos i taxes a la Diputació de Tarragona.

Les modificacions de les ordenances fiscals es tractaran en el ple ordinari que tindrà lloc aquest dijous, 28 d’octubre, a les 10 hores.

Foto: Els impostos i taxes a Torredembarra continuen congelats. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This