Torredembarra contractarà cinc joves en pràctiques en el marc del Programa de Garantia Juvenil

REDACCIÓ – Torredembarra, 2/9/2021

L’Ajuntament de Torredembarra contractarà cinc joves en pràctiques en el marc de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Fons Social Europeu, per un import de 55.000 euros, per incentivar la contractació de persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Els perfils de les persones candidates són els següents:

  • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d’Administració de Sistemes Informàtics en la xarxa o similar o un grau universitari com el d’Enginyeria Informàtica.
  • CFGS de projectes d’Obra Civil – Sobreestant d’Obra Civil o similar o un grau en Enginyeria Civil i/o Enginyeria de Construcció.
  • CFGS d’Administració i Finances o similar o un grau en Dret o en Gestió i Administració Pública.
  • CFGS de Comunicació Gràfica i audiovisual o similar o un grau en Comunicació Audiovisual.
  • Perfil acadèmic en l’àmbit de les Ciències Socials amb titulacions com CFGS en Educació Social o similar o un grau en Psicologia o Treball Social.

Els requisits generals són els següents: ser major de 16 anys i menor de 30, estar inscrit com a beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, no haver participat en les convocatòries dels anys 2019 i 2020, acreditar el nivell de suficiència en llengua catalana, complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques, tenir capacitat funcional per acomplir les tasques, no haver estat condemnat/da per cap delicte ni inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni separat/da mitjançant expedient disciplinari, disposar de certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals si s’escau, i disposar de la titulació acadèmica requerida en el lloc ofert.

La documentació que cal aportar per a participar en la selecció és la següent: Fotocòpia del document d’identitat, currículum vitae actualitzat i informe de Vida laboral actualitzat (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social), titulació acadèmica requerida (si s’escau, amb certificació de no haver transcorregut més de cinc anys des de la seva finalització).

La contractació serà de 6 mesos a partir del 30 de setembre. Les persones joves interessades es poden posar en contacte amb l’Ajuntament de Torredembarra al correu electrònic rrhh@torredembarra.cat fins al 8 de setembre.

Més informació.

Foto: L’Ajuntament de Torredembarra contractarà cinc joves en pràctiques. / AJ: TORREDEMBARRA

El tiempo - Tutiempo.net

Hemeroteca

Tweets recents

Share This