Entren en vigor les limitacions horàries per a realitzar obres a Torredembarra durant l’estiu

REDACCIÓ – Torredembarra, 26/7/2021

Fins el proper 11 de setembre estan en vigor les limitacions horàries per a les obres a realitzar a Torredembarra durant el període d’estiu. En aquest sentit, només es podran realitzar obres o actuacions que comportin sorolls molestos per als veïns i veïnes durant els següents horaris:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.

Dissabtes, de 9 a 14 h.

La resta de jornada laboral només es podran realitzar treballs que no comportin la producció de sorolls molestos per als veïns.

Queden prohibits els treballs nocturns de cap tipus (de 22 a 8 h).

Es prohibeix l’execució d’obres els diumenges i festius.

Es podran autoritzar obres fora d’aquests horaris sempre que se’n justifiqui la necessitat i així ho resolgui motivadament l’òrgan competent.

Limitacions en obres a la via pública

A més, durant aquest mateix període a la via pública únicament es podran realitzar les obres que es puguin considerar d’escassa incidència per a la resta d’usuaris, obres d’interès general, o reparacions urgents de serveis públics. A tal efecte, serà necessària l’emissió del corresponent informe tècnic que així ho justifiqui.

Foto: A la via pública es redueixen les actuacions durant les properes setmanes. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This