Bicicletes i patinets elèctrics, em el punt de mira de la Policia Local de Torredembarra aquesta setmana

REDACCIÓ – Torredembarra, 5/7/2021

Del 5 a l’11 de juliol, la Policia Local de Torredembarra realitzarà una campanya de control ciclistes i de vehicles de mobilitat personal (VMP) -la majoria dels quals són patinets-, coordinada en l’àmbit territorial català pel Servei Català de Trànsit.

En relació als ciclistes, es tindrà en compte la possible circulació de risc d’aquests, l’estacionament correcte i els casos en què els conductors o conductores dificultin la mobilitat als ciclistes, la circulació pel carril bici i els posin en risc.

En relació als vehicles de mobilitat personal (VMP), es controlaran especialment els incompliments en les condicions de circulació com ara:

  • Circular per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones. Des de primers d’any, s’apliquen canvis en les normes de trànsit de patinets elèctrics i VMP i no poden circular per voreres ni zones de vianants, ni carreteres, ni travessies i tampoc per autopistes i autovies dins de poblat, ni túnels urbans.
  • Circular amb VPM amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle.
  • Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP.
  • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP.
  • Circular amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

Pel que fa al consum d’alcohol i drogues, cal recordar que els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la corresponent denúncia. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.

Un altre aspecte que cal tenir present és que l’edat mínima per a conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys. En el cas que es transportin persones amb un dispositiu homologat (tipus C0 o C1), cal ser major d’edat per a conduir-los. Els pares o responsables legals han de respondre solidàriament de les multes que siguin imposades per les infraccions realitzades pels menors.

Finalment, en relació a l’ús del casc i altres elements de protecció, no existeix una regulació d’aquest punt per als VMP al Reglament General de Circulació. D’acord amb el Pla Normatiu de l’Ajuntament de Torredembarra per al període 2021-2022, ja es treballa en la redacció d’una ordenança municipal destinada als vehicles de mobilitat personal. Per tant, en aquests moments no és obligatori l’ús de casc però s’aconsella la seva utilització per evitar morts i lesions cròniques en cas d’accident.

Foto: Nova campanya de la Policia Local de Torredembarra aquesta setmana. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This