S’obre el termini per sol·licitar les subvencions esportives a Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 29/5/2021

Fins al 10 de juny resta obert el termini per sol·licitar les subvencions esportives d’aquest 2021. Cal recordar que per sisè any consecutiu, Torredembarra atorgarà les subvencions esportives a partir de la creació d’unes bases que regulen tot el procediment en concurrència competitiva. D’aquesta manera, la concessió d’ajuts es regeix per criteris objectius i la quantia total màxima que s’atorgarà és de 110.000 euros.

Els criteris per a l’atorgament de les subvencions és el següent:

  • Promoció de l’esport base (fins als 18 anys): 38.000 €
  • Beques esportives o accions per la prevenció d’exclusió en l’esport base: 24.000 €
  • Promoció de l’esport en els adults (a partir de 18 anys): 28.000 €
  • Despeses d’arbitratges i inscripcions d’equips (competicions escolars o federades): 20.000 €

Un cop comunicada la resolució de la concessió de les subvencions, les entitats podran demanar una bestreta que serà com a màxim del 35 % sobre la totalitat de la subvenció atorgada, restant subjecte la resta a espera de la justificació corresponent.

Més informació del tràmit aquí.

Foto: Raül Garcia, regidor d’Esport de Torredembarra. / JOAN CASAS

Hemeroteca

Tweets recents

Share This