Obertes les preinscripcions a l’Escola Municipal de Música de Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 24/5/2021

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torredembarra informa que l’Escola Municipal de Música de Torredembarra obre preinscripcions des d’avui i fins al 28 de maig per a nou alumnat a partir de sis anys.

La preinscripció es pot realitzar tant de manera telemàtica com presencial:

  • De manera telemàtica: a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://seu-e.torredembarra.cat/ omplint la instància genèrica de l’Ajuntament.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar tota la documentació que a continuació es relaciona:

– Sol·licitud de preinscripció. Formulari

– Volant de convivència, en cas que algun dels dos progenitors no formi part del nucli familiar i tots dos exerceixen la pàtria potestat sobre l’infant, caldrà aportar una autorització signada pel progenitor que no figura empadronat amb el nen, per la qual autoritza a l’altre progenitor a demanar la preinscripció / matrícula del fill en comú, juntament amb una còpia del seu DNI o altre document d’identitat.

– DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant.

– Llibre de Família, en el seu defecte, certificat de naixement de l’alumne/a.

– DNI de l’alumne/a, si en té (obligatori a partir dels 14 anys).

– Targeta sanitària de l’alumne, si en té.

Per a realitzar el tràmit cal disposar de certificat electrònic o bé IDCAT Mòbil (per a poder-se donar d’alta és necessari que disposeu de DNI i targeta sanitària).

  • De manera presencial: s’ha de demanar cita prèvia, trucant als telèfons 977 64 00 25 extensions 882- 884 i 617 30 14 16 o bé enviant correu electrònic a la següent adreça: ensenyament@torredembarra.cat

Foto: Alumnes de l’Escola Municipal de Música de Torredembarra durant un concert de Nadal. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This