L’Ajuntament de Torredembarra preveu la incorporació de mig milió d’euros més al pressupost municipal del 2021

REDACCIÓ – Torredembarra, 18/5/2021

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra que es durà a terme aquest dijous, a partir de les sis de la tarda, en sessió telemàtica, tractarà la incorporació de 519.100 euros al pressupost del 2021 provinents del romanent de tresoreria per a despeses generals. Aquesta incorporació es preveu fer a través d’una modificació de pressupost que dotarà de més recursos actuacions ja previstes i n’incorporarà de noves.

D’aquesta manera, es preveu destinar 263.400 euros a suplementar aplicacions pressupostàries ja existents com ara el Pla d’Ocupació Local amb 90.300 euros, l’asfaltat de carrers amb 50.000 euros, l’adequació i millora de l’enllumenat públic amb 20.000 euros i mobiliari urbà amb 20.000 euros més, entre d’altres. Es preveuen noves actuacions per valor de 255.700 euros com ara actuacions de reforma al Castell, a Cal Bofill i a un pis propietat de l’Ajuntament per a fins socials (40.000 € cadascun), l’adequació del local d’exposicions del carrer del Comerç (34.000 euros), obres de consolidació de l’Antic escorxador (15.000 euros) o el pla de millora d’accessibilitat a edificis i espais públics (15.000 euros) entre d’altres.

Cal recordar que el pressupost del 2020 es va liquidar amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.745.522,59 euros, dels quals 1.174.985,92 euros es poden disposar en aquest pressupost del 2021. En aquest sentit, l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que es preveu fer noves incorporacions al pressupost però, per prudència, no es preveuen esgotar els recursos disponibles.

En l’àmbit econòmic, el ple ordinari també debatrà iniciar l’expedient i les condicions d’un préstec de 2.300.000 euros per al finançament d’inversions del pressupost del 2021. La quantitat més elevada se l’emporta el cobriment i climatització de la piscina municipal nova (1.700.000 euros). També destaquen inversions de protecció del patrimoni artístic i cultural per valor de 243.000 euros.

Després que en el ple ordinari de març, s’aprovés reclamar penalitats i danys i perjudicis per incompliments en el servei a l’empresa adjudicatària de la recollida de residus urbans, Nordvert, i que aquesta no hagi presentat cap al·legació en el termini d’audiència, es porta a aprovació imposar penalitats per la demora en la posada en marxa de serveis previstos en el contracte per un total de 2.500 euros i quantificar els danys i perjudicis causats a l’Ajuntament pel mal funcionament del servei en 21.374,25 euros.

Canvis en la gestió tributària i la recaptació de tributs

Altres punts que conformen l’ordre del dia del ple ordinari estan relacionats amb la gestió tributària i la recaptació de tributs. D’aquesta manera, es porta a aprovació la modificació del conveni de delegació de funcions en matèria d’ingressos amb la Diputació de Tarragona. Per un costat, es concreten alguns conceptes i per un altre es deleguen a la Diputació noves funcions i tributs que fins ara no ho estaven, per agilitar i millorar el servei. Al mateix temps, es proposa la resolució del conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre l’Ajuntament de Torredembarra i la Direcció General de Cadastre, ja que és voluntat de l’Ajuntament que les funcions que es duen a terme a través d’aquest conveni passin a ser desenvolupades per la Diputació de Tarragona sense cap cost addicional.

Un altre punt a tractar en el ple serà l’aprovació inicial del projecte de Reglament de règim intern del Centre Obert Capicua.

També s’ha previst que es pugui tractar com a qüestió sobrevinguda l’aprovació inicial del projecte constructiu per a la substitució de l’estació de bombeig d’aigües residuals (EBAR) del carrer Saul (urbanització dels Munts). El pressupost d’aquest projecte ascendeix a 35.842,32 euros. Aquesta EBAR recull les aigües residuals d’uns 90 habitatges del mateix carrer, és privada i està en un lloc de difícil accés i no permet fer el manteniment ni la neteja de la mateixa. Es proposa construir una nova estació de bombament que substitueixi l’actual i que permeti l’accés a la mateixa per poder fer-hi el manteniment i la neteja, i que passi a ser part de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament i per tant, concessionada a Sorea.

Foto: L’Ajuntament celebra un nou ple telemàtic aquest dijous. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This