L’Ajuntament de Torredembarra posa en marxa el 15 de maig una nova seu electrònica

REDACCIÓ – Torredembarra, 15/5/2021

L’Ajuntament de Torredembarra posa en marxa aquest dissabte, 15 de maig, una nova seu electrònica i registre electrònic que millorarà l’eina actual i facilitarà la relació electrònica amb la ciutadania. En aquest sentit, ja es podran realitzar una cinquantena de tràmits directes, a més de la instància genèrica, la qual cosa simplifica i millora la tramitació que la ciutadania pot fer telemàticament, a qualsevol hora, sense haver de desplaçar-se a l’Ajuntament, tal com ha explicat l’alcalde, Eduard Rovira.

Una altra millora per a les persones usuàries de la seu electrònica és que a la nova carpeta ciutadana podran visualitzar tot l’expedient que es tramiti a partir de les seves instàncies. També es disposarà d’un apartat de validació documental en el qual es podrà comprovar en línia la validesa dels documents rebuts on consti firma electrònica, a través de la seva autentificació amb el codi CSV.

Altres espais que es trobaran a la nova seu electrònica és el perfil del contractant, les vídeo actes dels plens, la presentació de factura electrònica, el tauler d’edictes i l’apartat de queixes i suggeriments.

Cal recordar que per poder realitzar un tràmit a través de seu electrònica cal poder acreditar electrònicament la identitat a través de diferents sistemes: certificats electrònics, idCAT Mòbil, DNI electrònic i Cl@ve.

La posada en marxa de la nova seu electrònica i registre electrònic també suposarà una millora per al treball intern de l’Ajuntament de Torredembarra i farà més àgils les relacions electròniques amb les altres administracions.

La inversió duta a terme ha estat de 163.000 euros i es preveu avançar en la implementació de l’administració electrònica amb la millora i posada en marxa d’altres serveis.

Foto: La seu electrònica i registre electrònic millorarà l’eina actual i facilitarà la relació electrònica amb la ciutadania. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This