La producció de residus aquesta Setmana Santa a Torredembarra torna als mateixos nivells del 2019

REDACCIÓ – Torredembarra, 29/4/2021

La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Torredembarra ha dut a terme un estudi comparatiu de les dades de producció de residus durant els dies de Setmana Santa que mostren com aquest 2021 es van generar prop de 300 tones (paper, vidre, envasos, orgànica i rebuig), una quantitat gairebé igual a la generada en el mateix període del 2019, a diferència de les 137 tones que es van produir l’any 2020, en ple confinament domiciliari per la Covid-19. Amb aquestes dades, i considerant una producció d’aquestes fraccions a Torredembarra de 1,37 kg/persona/dia, es pot calcular una ocupació d’unes 20.000 persones, els dos anys (2019 i 2021) aproximadament.

Curiosament, també són molt semblants les dades referents a producció comercial de residus de la Setmana Santa del 2019 i la del 2021. Tot i la limitació horària d’alguns sectors comercials, bars i restaurants, el cert és que s’ha generat una quantitat similar de vidre i matèria orgànica (7 tones de FORM i 3 tones de vidre) mentre que s’ha incrementat en una tona la generació de cartró comercial.

Increment del percentatge de reciclatge

El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha comentat que amb les dades generals de Setmana Santa també s’ha observat un increment del percentatge de reciclatge de les fraccions abans esmentades, passant del 21,2 % el 2019 al 23,04 % el 2021, un increment que es justifica, principalment, per la consolidació del sistema de recollida porta a porta, àmpliament acceptat també per les persones usuàries de les segones residències.

Pel que fa a voluminosos, s’ha observat una disminució aquest 2021 (13,5 tones) respecte a les 18 del 2019 (6 tones el 2020), tot i que s’ha recollit el mateix nombre de matalassos (50). Una dada que ha destacat molt és la de generació de poda, que s’incrementa d’11,5 tones l’any 2019 fins a 20 t l’any 2021. Aquest increment és multiplica per 3 en zones com Sant Jordi, Marítimes o Babilònia, mentre que l’abandonament en zones verdes o al voltant dels contenidors ha caigut quasi bé  la meitat en aquest període. Moltes persones usuàries de les segones residències van justificar l’increment de les seves aportacions particulars en el fet que el confinament comarcal podia decretar-se en qualsevol moment com, realment, va succeir just després de Setmana Santa.

D’altra banda, el regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, destaca l’eficiència aquesta Setmana Santa en la recollida d’abocaments incívics al voltant dels contenidors per part de l’empresa adjudicatària del servei, després d’actuacions anteriors deficients. En aquest àmbit, els serveis tècnics municipals van dissenyar els equips d’emergència necessaris per a mantenir els voltants de les illes en bon estat.

Foto: S’incrementa el percentatge de reciclatge a Torredembarra per Setmana Santa. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This