Torredembarra també vol ser ‘ciutat 30’ i inicia la implementació dels nous límits de velocitat

REDACCIÓ – Torredembarra, 27/4/2021

Torredembarra inicia la implementació dels nous límits de velocitat en vies urbanes i travessies, d’acord amb el paquet de reformes legals en matèria de trànsit i circulació que conté el Reial decret 970/2020, de 10 de novembre. Aquests dies, efectius de la Brigada Municipal, d’acord amb les indicacions de la Policia Local, duen a terme els canvis de senyalització que s’aniran realitzant de manera progressiva. D’aquesta manera, Torredembarra esdevindrà ‘ciutat 30’ amb un límit general de velocitat de 30 km/h. La carretera de la Riera de Gaià, la carretera de la Pobla de Montornès i el passeig Miramar tindran velocitat màxima de 50 km/h i en vies amb plataforma única de calçada i vorera la velocitat màxima serà de 20 km/h.

L’objectiu del canvi normatiu és doble. Per un costat, rebaixar en un 50 % els morts i ferits greus en accidents de circulació en els pròxims deu anys, d’acord amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. I per l’altre, reduir l’impacte negatiu que té el trànsit en la qualitat de l’aire dels municipis.

Aquestes velocitats corresponen, doncs, a la nova normativa. L’article 50 del Reglament General de Circulació preveu el següent:

  1. El límit genèric de velocitat en vies urbanes és de:                                                                                                                                                   a) 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.                                                                                                               b) 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.                                                                                                                                       c) 50 km/h en vies de dos carrils o més per sentit de circulació.                                                                                                                                A aquests efectes, els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de transport públic no es comptabilitzen.
  1. Les velocitats genèriques establertes les pot rebaixar prèvia senyalització específica l’autoritat municipal.
  2. Excepcionalment, l’autoritat municipal pot augmentar la velocitat en vies d’un únic carril per sentit fins a una velocitat màxima de 50 km/h, prèvia senyalització específica.
  3. En les vies urbanes a què es refereix l’apartat 1 c) i en travessies, els vehicles que transportin mercaderies perilloses han de circular com a màxim a 40 km/h.
  4. El límit genèric de velocitat en travessies és de 50 km/h per a tot tipus de vehicles. Aquest límit es pot rebaixar per acord de l’autoritat municipal amb el titular de la via, prèvia senyalització específica.
  5. El límit genèric de velocitat en autopistes i autovies que transcorren dins de poblat és de 80 km/h; no obstant això, pot ser ampliat per acord de l’autoritat municipal i el titular de la via, prèvia senyalització específica, sense excedir en cap cas els límits genèrics establerts per a aquestes vies fora de poblat.
  6. Les autoritats municipals i titulars de la via poden adoptar les mesures necessàries per aconseguir calmar el trànsit i facilitar la percepció dels límits de velocitat establerts.
  7. Les infraccions a les normes d’aquest precepte tenen la consideració de greus tal com preveu l’article 76. a), llevat que tinguin la consideració de molt greus, de conformitat amb el que disposa l’article 77.a), tots dos del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Foto: A partir de ben aviat, la majoria de carrers i vies de Torredembarra tindran aquest límit de velocItat. / CEDIDA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This