El ple de l’Ajuntament de Torredembarra fa un nou pas per a la construcció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra

REDACCIÓ – Torredembarra, 20/4/2021

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra del pròxim dijous, 22 d’abril, portarà a aprovació la transmissió a la Generalitat de la titularitat dels terrenys municipals on s’ha de construir la comissaria dels Mossos d’Esquadra del municipi Aquesta finca està ubicada al carrer dels Bonafilla, a la urbanització Nova Torredembarra, i ocupa una superfície de 1.905,08 m2. L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que amb aquest tràmit ja s’encara la recta final perquè la Generalitat està en procés d’iniciar les obres perquè la comissaria sigui una realitat el primer trimestre del 2022.

Encara en l’àmbit policial, el ple tractarà sol·licitar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan competent en matèria d’ordenació i coordinació de les policies locals, l’autorització per a la subscripció de l’acord de col·laboració entre els ajuntaments de Torredembarra, Altafulla i Creixell per a la prestació dels serveis de policia local, així com l’aprovació del text de l’acord.

Mesures per reduir l’impacte econòmic de la Covid-19

El ple de l’Ajuntament també portarà a aprovació les modificacions de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i la prestació d’altres serveis, i també per la prestació del servei de gestió de residus municipals amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic per les mesures adoptades per lluitar contra la Covid-19 durant l’any 2021. El regidor de Comerç, Indústria i Activitats, Josep Maria Guasch ha explicat que la proposta preveu una reducció en els principals supòsits del 50 % des del moment que entri en vigor la seva aprovació fins a final d’any. De la mateixa manera, es preveuen descomptes si es tornen a produir tancaments comercials produïts per les mesures que es puguin aplicar en un futur contra la pandèmia. Pel que fa als tancaments que s’hagin produït des del’1 de gener fins a la data d’aprovació de la modificació de les taxes, l’Ajuntament n’estudiarà l’impacte per procedir també a realitzar descomptes proporcionals al temps d’inactivitat.

Un altre punt de l’ordre del dia serà donar nom de dona a tres espais públics del municipi. La regidora de Cultura i Patrimoni, Núria Batet, ha assenyalat que les propostes que es porten al ple es van estudiar dins de la comissió de treball del nomenclàtor torrenc, partint de la constància del greuge que suposa no tenir referents femenins en el nomenclàtor de Torredembarra. Els noms proposats per a diferents espais de la vila són:

– El parc que conflueix entre els carrers Lleida, Alt de Sant Pere i Rodes serà anomenat Parc de Frederica Montseny. Frederica Montseny fou la primera dona ministra a Europa.

– El parc que queda delimitat entre els carrers Camí del Moro, Joaquim Torrens-Ibern, Francesc Gual i Cal Pastoret serà anomenat Parc de les Tretze Roses, en memòria de les tretze dones afusellades en un dels episodis més terribles de la repressió franquista.

– El parc que es troba entre els carrers Enxaneta David Sánchez, Molí de Vent, Pianola i Clavecí serà anomenat Parc de Marta Mata, per la seva proximitat a un centre educatiu i en record a la figura d’aquesta pedagoga del nostre territori.

Nous reglaments

L’àmbit normatiu també es troba en diferents punts de l’ordre del dia. En aquest sentit, es portarà a aprovació inicial el Reglament del servei de cementiri municipal. Cal tenir en compte que l’Ajuntament de Torredembarra disposa de reglamentació sobre el Cementiri Municipal des de l’any 1865, reglament que va ser modificat el 1913, sense que des d’aquesta data s’hagi produït cap nou reglament, a pesar dels canvis legislatius estatals esdevinguts. Per tant, es fa necessària una actualització de la norma. També es proposa la incoació de l’expedient per a la redacció d’un Reglament orgànic del cos de la Policia Local i l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses. Pel que fa a aquesta ordenança, a més d’unes modificacions tècniques, s’ha inclòs un article que habilita l’Ajuntament a retirar directament el mobiliari de terrasses que es trobi a la via pública sense la corresponent autorització.

D’altra banda, es portarà a aprovació el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima del municipi de Torredembarra en el marc de l’adhesió el 2017 de l’Ajuntament de Torredembarra al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i el Clima. El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha comentat que aquest Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els seus territoris en més d’un 40% fins l’any 2030, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de les energies renovables, alhora que es compromet a augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes dels canvi climàtic. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament de Torredembarra ha dut a terme un Inventari base de les emissions i una Avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic, els quals han estat la base per elaborar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

Altres punts de l’ordre del dia són l’aprovació del plec de condicions administratives i tècniques que ha de regir la concessió de domini públic per a l’explotació de l’espai destinat a bar a la zona esportiva municipal i les mocions presentades pel grup municipal de Cs per a la gestió i captació de subvencions a l’Ajuntament de Torredembarra i pel PSC per a l’adhesió al pacte de Teguise en contra del maltractament animal.

 

Foto: Terrenys on es construirà la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Torredembarra. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This