Més de 500 sol·licituds de bonificacions de la taxa d’escombraries de comerços i de ciutadania amb recollida porta a porta

REDACCIÓ – Torredembarra, 11/3/2021

La Regidoria de Sostenibilitat ha rebut un total de 510 sol·licituds de bonificació de la taxa d’escombraries del 2020. Concretament, han estat 367 de ciutadans i ciutadanes que es troben en l’àmbit de la recollida porta a porta i 143 comerços i activitats amb acord de col·laboració amb l’Ajuntament per facilitar la recollida selectiva dels residus i realitzin correctament el reciclatge.

En relació amb l’any anterior, s’han registrat 10 sol·licituds menys de comerços, mentre que les de residus domèstics han augmentat al voltant d’un 400 % en què les peticions van ser 73. Aquest increment és degut a la implantació de la recollida selectiva porta a porta als barris de Sant Jordi, Babilònia i Clarà.

El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha explicat que en aquests moments s’estan revisant les peticions per tal de determinar quines bonificacions s’atorguen en funció del compliment dels requisits establerts a les ordenances fiscals. En el cas de les escombraries domiciliàries, es bonifica un 15 % de la taxa abonada, i en el cas dels comerços, s’inclouen bonificacions diferents per a la recollida segregada de la matèria orgànica, el cartró, el vidre i, aquest any, també els envasos. Si l’establiment recicla més d’una fracció, les quantitats a bonificar s’acumulen i poden arribar fins al 44 % de la taxa pagada.

D’altra banda, pel que fa a les bonificacions aprovades de l’any anterior s’ha produït un retard en la seva aplicació per part de Sorea, però es preveu que en unes setmanes es facin efectives.

Foto: Torredembarra estén la recollida porta a porta en diferents zones del municipi. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This