Torredembarra aprova un pressupost per al 2021 adaptat a la Covid-19 que augmenta un 5,20% respecte l’any passat

REDACCIÓ – Torredembarra, 24/2/2021

L’Ajuntament de Torredembarra ha aprovat aquest dijous, 25 de febrer, en un ple extraordinari el seu pressupost per al 2021. L’equip de govern, amb majoria absoluta d’Esquerra, ha presentat un pressupost que ascendeix a un total de 24.204.871,12 euros, el que representa un increment del 5,20 % respecte al 2020, amb un augment dels recursos destinats a inversions, benestar social i subvencions al teixit econòmic. A més de l’equip de govern, socialistes i Junts hi han votat a favor i només han votat en contra Ciutadans.

Es tracta d’un pressupost adaptat als efectes presents i futurs de la pandèmia de Covid-19, amb descensos en alguns ingressos, com l’Impost de construcció (ICIO), i la renúncia a projectes, com estudis previs del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), un document imprescindible abans de redactar el nou pla i que té un cost mínim de 70.000 euros.

Els principals increments en el pressupost municipal es dirigeixen a les transferències corrents -s’augmenta un 22,58 %- ja que es destinaran més recursos al conveni en matèria de benestar social signat amb el Consell Comarcal del Tarragonès i l’obertura d’una nova línia de 80.000 euros destinada a subvencions Covid-19 per a activitats econòmiques afectades. També creixen les inversions en un 26,61 % que arribaran enguany als 3.527.337,40 euris, destacant les obres de cobriment i climatització de la piscina.

Puja el capítol de personal

Un altre capítol que s’incrementa, en aquest cas lleugerament amb un 2,19 %, és el de les despeses de personal. La principal novetat és que la despesa de personal està vinculada amb l’aprovació de la Relació de llocs de treball (RLT) i la proposta econòmica de la valoració dels mateixos. Amb la nova RLT s’han definit nous llocs de treball i enguany es preveu cobrir, principalment, els de responsable de la brigada municipal, tècnic/a de residus i neteja de la via pública i tècnic/a informàtic/a. També s’inclou l’increment d’un 0,9 % salarial d’acord amb els pressupostos generals de l’Estat.

La despesa general s’ha previst en 8.202.883,22 euros i es manté pràcticament igual que el 2020. Baixen les despeses financeres -interessos préstecs, comissions, etc.- un 14,10 % i se situen en 134.000 euros. Les subvencions a entitats culturals i la Fundació Antoni Roig es mantenen pràcticament igual -30.000 euros-. Els recursos destinats a l’amortització de préstecs creix un 12,10% arribant a 1.519.000 euros.

Prudència en els ingressos

Pel que fa al pressupost d’ingressos, s’ha realitzat una previsió molt real i prudent. D’aquesta manera, es mantenen pràcticament igual l’ingrés per impostos directes, amb un total d’11.966.000 euros -increment del 0,69 %-. En canvi, la previsió d’impostos indirectes cau un 33,33 % situant-se en 200.000 euros ja que el seu comportament va lligat a l’evolució del mercat immobiliari. També s’ha ajustat a la baixa la previsió d’ingressos per taxes, preveient 4.425.054,60 euros -un 3,63 % menys- basant-se en les dades de recaptació efectiva del 2020 i anteriors.

Les transferències corrents pugen un 13,91 % situant-se en 4.932.444,07 euros. Principalment, l’increment ve donat per un increment de 130.000 euros de la participació als tributs de l’Estat, la previsió de 142.000 euros del Fons extraordinari de la Generalitat Covid-19 i per una subvenció de la Generalitat de 131.000 euros per finançar les llars d’infants municipals.

Tot plegat renúncia a projectes, com estudis previs del POUM, un document imprescindible abans de redactar el nou pla i que té un cost mínim de 70.000 euros. D’aquesta manera, la modificació d’aquest document bàsic per al desenvolupament urbanístic i econòmic del municipi quedarà pel mandat següent. Tot i això, el regidor d’Hisenda i Urbanisme, Josep Maria Guasch, ha explicat que es continua treballant en altres documents previs per a la modificació del POUM, com el Pla Local d’Habitatges o el Pla de Desenvolupament Socioeconòmic.

Préstec de 2,3 milions d’euros per finançar inversions

Una altra dada destacada és la previsió de sol·licitud d’un préstec per a finançar inversions per valor de 2.300.000 euros. Aquesta operació és possible gràcies a la bona salut financera de les arques municipals que permeten un préstec d’aquest import sense superar la ràtio del 50 % d’endeutament.

Les inversions previstes en el pressupost del 2021 ascendeixen a 3.527.337,40 euros, els quals es finançaran de la següent forma:

Ingressos corrents: 643.084,83 euros

Endeutament: 2.300.000 euros

Subvencions: 216.447,97 euros

Quotes urbanístiques 365.804,60 euros

El projecte més destacat és el cobriment i climatització de la piscina municipal amb un pressupost d’1.700.000 euros finançats a través d’un préstec. També s’ha previst l’adquisició d’una nau per a l’Arxiu Municipal per un import de 320.000 euros que es finançaran amb una subvenció del Pla d’Acció Municipal 2021 de la Diputació de Tarragona de 216.447,97 euros i la resta amb recursos ordinaris. També s’han previst actuacions de protecció del patrimoni artístic i cultural de Torredembarra. Concretament, 120.000 euros per a la Vil·la romana del Moro i 123.000 euros per a la Sínia de la vila.

Foto: El ple de Torredembarra, novament telemàtic, aprovarà el pressupost municipal. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This