El porta a porta dispara la recollida selectiva a Torredembarra l’any 2020

REDACCIÓ – Torredembarra, 10/2/2021

La recollida selectiva de paper, vidre, envasos i matèria orgànica a Torredembarra ha crescut un 4,78% el 2020, passant del 22,46 % del 2019 al 27,28 %. També destaca la disminució en la generació de rebuig en 667 tones i l’increment del reciclatge en 319 tones  de les quals 188,5 han estat de matèria orgànica i 101 d’envasos sent la resta en cartró (22,5 tones) i vidre (8 tones). Tot i la lògica disminució comercial pel tancament dels establiments relacionats amb la restauració i bars per la Covid-19, l’important increment de reciclatge és degut a la implantació del sistema porta a porta.  De fet, comparant les dades de recollida pel sistema porta a porta s’ha passat de recollir 97 tones de paper, vidre, envasos i FORM (orgànica) l’any 2019 a 617,2 tones el 2020, multiplicant-se per 7 la quantitat d’envasos i matèria orgànica i per 5 la de cartró i vidre. Aquestes dades més les dades de la poda, voluminosos i ús de la deixalleria comarcal podrien situar Torredembarra a un reciclatge total per damunt del 40 %, un percentatge mai assolit al municipi.

Aquesta millora en les dades de la recollida selectiva de les escombraries comporten una millorar en les dades econòmiques. Cal tenir present un dels elements que més encareixen la gestió dels residus és el tractament del rebuig, sotmès a una penalització progressiva i important per part de la Generalitat. Gràcies al porta a porta, aquesta disminució de quasi de 667 tones de rebuig ha representat deixar de pagar 63.500 euros.

Més poda que l’any passat

Pel que fa a la poda, una fracció que es recull porta a porta des de l’any 2014, s’ha mantingut l’increment significatiu que ja es va observar durant el període de confinament arribant a ser 76,5 tones superior al recollit l’any anterior. Els voluminosos recollits porta a porta, però, han disminuït  13 tones, experimentant un decrement important en les dates de confinament  i un increment destacable el mes de juliol. En el cas de la poda l’increment es pot justificar amb  el manteniment dels jardins durant el confinament en les primeres residències però també en les segones quan va acabar el mateix. El comportament dels voluminosos demostra la importància dels lloguers dels habitatges (manca de lloguers durant el confinament i apertura total a principis d’estiu), ja que és sobretot en els mesos d’estiu quan la  proliferació de voluminosos i matalassos abandonats al carrer és superior a la resta de l’any en condicions normals.

A partir de l’anàlisi numèrica dels resultats, queda molt clar que la implantació del sistema de recollida porta a porta i la extraordinària resposta de les zones incloses en aquest servei està permeten a Torredembarra trencar la barrera del reciclatge que sempre ha estat per sota del 40 % considerant totes les fraccions. De fet, a l’espera de la declaració anual de residus que han de fer les administracions locals i que, en el cas de Torredembarra inclou també les dades que el Consell Comarcal del Tarragonès ha de lliurar corresponents al servei de deixalleria, tot sembla indicar que el percentatge de reciclatge pot aproximar-se i, fins i tot, si l’ús de la deixalleria ha estat similar a anys anteriors, arribar a superar el 45%.

El  regidor  de  Sostenibilitat,  Joan Torras, ha explicat  que, a grans trets, es tracta de  la demostració   de   l’encert   en   implementar   aquest   sistema   de   recollida   que,   no   solament incrementa el reciclatge i sinó que allà on es retiren els contenidors  desapareixen els abocaments i acumulacions de residus als voltants dels mateixos i la sensació general de brut   i   deixadesa   de   la   via   pública. En aquest sentit, s’està treballant una proposta per unificar en un sol lloc del municipi les poques bateries d’emergència que es van deixar en les zones on es practica el porta a porta.

Millores del servei aquest estiu

Torras també destaca que l’increment d’ingressos lligats a l’augment de recollida selectiva de fraccions com el vidre, envasos, paper i matèria orgànica i la disminució de despeses en tractament de rebuig poden repercutir en millores del servei de cara a aquest proper estiu. Un estiu on el regidor avança que tindrà lloc la implantació del sistema porta a porta en els carrers de Baix a Mar i una millora substancial del servei de recollida comercial que s’espera que permeti evitar les acumulacions en aquesta zona turística.

Tot i les crítiques puntuals que rep aquest sistema, que generalment tenen el seu origen en població que no en coneix els avantatges per no practicar-lo encara, s’ha pogut demostrar un cop més que la seva aplicació, inclús parcialment en un municipi de costa on predominen les segones residències com és Torredembarra, representa un increment el reciclatge i un substancial estalvi en la gestió dels residus.

Foto: Imatge d’arxiu d’una de les campanyes informatives sobre la recollida porta a porta a Torredembarra. / AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This