El 22 de febrer s’iniciaran les actuacions de millora a l’aparcament de Lluís Companys

REDACCIÓ – Torredembarra, 9/2/2021

La Regidoria de Via Pública i Manteniment continua amb la millora dels terrenys dels aparcaments de superfície gratuïts que l’Ajuntament de Torredembarra té arrendats. En aquesta ocasió, a partir del 22 de febrer i durant tres setmanes, es realitzarà una actuació al pàrquing de l’avinguda de Lluís Companys.

Les obres consistiran en aportació de runa neta d’obra civil de la brigada reciclada per poder fer explanacions, amb la qual s’aplanarà i compactarà el terreny, anivellant tota la rasant a la rasant del punt d’accés.

Es mantindran el màxim d’arbres possible. El pressupost d’aquesta obra és de 27.000 euros. En una segona fase, es realitzaran treballs d’asfaltat i de pintura. La capacitat de l’aparcament se situa al voltant de les 400 places.

Foto: Una imatge de l’aparcament de l’avinguda de Lluís Companys. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This