Cal Dània s’obre a l’ús social dels horts ecològics a través d’entitats del tercer sector

REDACCIÓ – Torredembarra, 21/12/2020

Els horts ecològics de Cal Dània destinats a persones jubilades incorporaran l’ús social per a destinar-les també a entitats del tercer sector. Així ho recull el nou projecte de reglament de l’ús d’aquests espai que el ple de l’Ajuntament de Torredembarra va aprovar inicialment per unanimitat en la secció del 17 de desembre. A partir d’aquest acord, s’iniciaran els tràmits d’informació pública i audiència als interessats per a la presentació de reclamacions i al·legacions, si ho consideren oportú.

El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, explica que amb el nou reglament a més de persones jubilades també podran ser usuàries d’aquest espai destinat al conreu ecològic les entitats de caire social, pedagògic o ambiental sense ànim de lucre que es trobin inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Torredembarra. Per a sol·licitar disposar d’una llicència d’ús, aquestes entitats hauran de presentar una proposta de programa de desenvolupament d’hort social que inclogui, entre d’altres qüestions, l’objectiu a complir, els requisits socials de les persones que realitzaran els treballs de conreu, el repartiment de l’espai i sistema de conreu, la designació d’una persona responsable del grup, normes de funcionament intern (horaris, nombre màxim de persones destinades al conreu, destí social dels aliments conreats en el cas que no sigui l’autoconsum), etc.

Tal com s’assenyala en el mateix reglament, Cal Dània té la vocació de ser un espai dinàmic per a la promoció i coneixement de l’agricultura ecològica. Una eina per al millor coneixement del medi natural rural, per a la protecció de les varietats agrícoles locals i per a la divulgació d’aquesta pràctica. És a dir, vol ser un motor per al coneixement i la divulgació del món rural de Torredembarra i un lloc d’esbarjo per a persones preferiblement jubilades o prejubilades així com entitats del tercer sector social.

Actualment, Cal Dània compta amb 47 horts d’entre 50 i 60 m2 per a persones jubilades, dels quals 13 estan buits i pendents de tornar a assignar. També disposa d’uns 600 m2 que es preveu dividir en tres parts per horts comunitaris per al desenvolupament d’activitats educatives per part d’entitats socials. Dins l’espai de Cal Dània existeixen, també, unes zones per poder desar els estris necessaris per al conreu, i un espai comú per abastir-se d’aigua, gestionar els residus vegetals generats i per al gaudi i descans.

Foto: Cal Dània compta actualment amb 13 horts buits. / ANNA F.  AJ, TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This