Torredembarra preveu congelar la majoria de taxes i impostos i bonificar l’ús de l’energia solar

REDACCIÓ – Torredembarra, 26/20/2020

L’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra proposa una congelació de les principals ordenances fiscals per al 2021 i aposta per bonificar la instal·lacions d’elements que aprofitin el sol com a font d’energia elèctrica. D’aquesta manera, els principals impostos i taxes que afecten la majoria de la ciutadania no s’incrementaran. Igual que en els darrers anys, ni l’IBI, ni la recollida d’escombraries, ni el subministrament d’aigua, entre d’altres, veuran incrementat el seu preu. Es mantenen les premisses de prudència en quant a la despesa i, per tant, no es planteja augmentar la pressió fiscal.

Entre les modificacions que sí que es duen a terme, el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, ha destacat que es preveuen bonificacions de fins al 50 % en l’IBI (segons valor cadastral i potència d’instal·lació) durant tres anys per a aquells habitatges en què s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar. En el cas concret d’edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica (amb un mínim de 2 kw de potència nominal) per subministrar energia als elements comuns, cadascun dels habitatges vinculats tindrà dret a una bonificació del 5% sobre la seva quota íntegra.

En la mateixa línia, també es preveu una bonificació del 90 % de l’Impost de Construccions en aquelles que incorporin sistemes que utilitzin el sol com a font d’energia elèctrica o tèrmica que no siguin d’obligatòria incorporació per la normativa vigent. Amb aquestes bonificacions es vol potenciar l’ús de les energies renovables.

Pel que fa a l’Impost de vehicles, es preveu mantenir els imports per als turismes de fins a 11,99 cavalls fiscals i augmentar els de més potència de la següent manera:

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals     129,49 (ara 125,20 €)

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals    170,26 (ara 155,85 €)

De 20 cavalls fiscals en endavant     212,80 (ara 194,93 €)

Una altra modificació prevista es troba en la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa, passant a incloure com a concepte únic l’ocupació 24 hores, eliminant la de 18 hores. El regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, ha explicat que l’ocupació real en la majoria dels casos és continuada durant 24 hores i que en aquells altres casos que es retiren unes hores les taules i cadires es generen sorolls molestos per al veïnat. De fet, bona part dels municipis de l’entorn ja només preveuen les ocupacions de 24 hores. Aquest canvi no suposarà un increment general dels preus, ja que el preu per m2 i dia i per m2 i mes previst ara per a 18 hores serà el que s’aplicarà a les 24 h i el preu previst ara per a 24 h per m2 i temporada i per m2 i any baixarà de manera destacada. A tall d’exemple, el preu per m2 i any les 24 h passarà dels 77 euros actuals a 50 euros l’any vinent.

A més, s’inclou una clàusula adaptada a la crisi sanitària per la Covid-19 davant la previsió de les possibles restriccions d’aforament durant el 2021, de manera que a les taxes afectades per aquestes limitacions es puguin aplicar els corresponents coeficients reductors addicionals.

En la línia de mantenir reduccions destinades al sector econòmic del municipi per ajudar a pal·liar la crisi derivada de l’emergència sanitària, es preveu per al 2021 la reducció d’un 50 % per als canvis de titularitat, i també mantenir la bonificació del 50 % en els diferents supòsits que ja es van rebaixar al mes de maig de les taxes per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.

D’altra banda, també es preveu una nova redacció per a la taxa per la instal·lació de parades de venda no sedentària que serà vigent un cop s’hagin realitzat les corresponents licitacions de les parades en els termes establers a l’ordenança de mercats de venda no sedentària.

Les modificacions de les ordenances fiscals es tractaran en el ple ordinari que tindrà lloc aquest dijous, 29 d’octubre, a les 18 hores.

Foto: Torredembarra veurà com es congelen la majoria d’impostos municipals. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This