Accions per preservar la biodiversitat als Muntanyans i potenciar la nidificació del corriol camanegre

REDACCIÓ – Torredembarra, 2/10/2020

La Regidoria de Sostenibilitat de Torredembarra du a terme aquests dies un seguit d’accions de preservació de la biodiversitat de les zones dunars de l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans, mitjançant l’eliminació de diversos exemplars de pi i de potenciació de l’espai avant duna com a lloc alternatiu per a la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus).

El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha explicat que la proliferació de pi pinyoner i pi blanc està provocant un canvi en l’ecosistema dels Muntanyans, fent que les espècies pròpies de l’ecosistema dunar es vegin desplaçades, la qual cosa també comporta que es pugui produir un canvi en la fauna de l’espai, afectant especialment al corriol camanegre (espècie protegida que habita a la zona).

L’objectiu principal de l’actuació que es du a terme per a la preservació de la biodiversitat és la millora ambiental de la zona dunar dels Muntanyans, afavorint la implantació i desenvolupament de les plantes psammòfiles (aquelles espècies vegetals que desenvolupen el seu cicle biològic en substrats sorrencs). Per aconseguir-ho, les tasques principals consisteixen en l’eliminació d’exemplars joves de pi blanc i pi pinyoner de la zona dunar i part de la rereduna.

Prova pilot d’extracció de vegetació

En relació a la potenciació de l’espai alternatiu per a la nidificació del corriol camanegre, l’actuació consisteix a fer una prova pilot d’extracció de vegetació a les dunes de la platja de la Paella, ja que s’ha observat que la vegetació densa limita la nidificació del corriol. Si es comprova que una vegetació menys densa afavoreix la nidificació, aleshores es proposaria dur a terme aquesta actuació als Muntanyans.

El que es realitzarà ara és un desbrossat manual parcial del camp dunar amb major densitat vegetal. També es procedirà a la instal·lació de gabions protectors de nius i a la limitació definitiva de l’espai. Les dues actuacions compten amb un pressupost total de 21.130,24 euros. L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Generalitat de Catalunya de 14.791,17 euros (el 70 % de l’import).

L’acció als Muntanyans té pressupost de 14.947,14 euros. La Regidoria de Sostenibilitat ha encarregat la realització dels treballs al Centre Especial de Treball de l’Associació Aurora. L’acció als camps de dunes de la Paella està pressupostada en 6.183,10 euros. La Regidoria de Sostenibilitat ha encarregat la realització dels treballs a l’entitat ecologista GEPEC.

Foto: Una imatge dels treballs als Muntanyans / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This