Dotze comerços de Torredembarra es beneficiaran de la primera remesa de subvencions per fer front a la Covid-19 que atorga l’Ajuntament

REDACCIO – Torredembarra, 27/09/2020

La Junta de Govern Local ha aprovat la primera remesa de subvencions per a l’adquisició d’equips de protecció individual i altres materials o prestacions per a fer front a la Covid-19 per un import total de 3.186,61 €.

Aquest import correspon als ajuts dirigits a dotze comerços que ja van presentar i justificar correctament despeses que la pandèmia els ha ocasionat. La subvenció que s’atorga és d’un 90 % de la despesa presentada amb un màxim de 400 €.

Aquests primers ajuts aprovats formen part de la convocatòria de subvencions de la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra destinada al sector comercial i de serveis del municipi que resta oberta fins al pròxim 30 de novembre, a la qual s’hi han destinat 80.000 €.

Poden acollir-se a les subvencions les persones físiques, jurídiques o empreses privades amb ànim de lucre, agrupacions de les dues, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que encara que no tinguin personalitat jurídica duguin a terme les accions objecte de la subvenció  i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Són objecte de les ajudes els següents establiments:

– Establiments comercials i de serveis amb atenció al públic amb una superfície menor o igual a 400 m2.

– Establiments d’alimentació fins a 120 m2.

– Establiments de restauració, sector hoteler: hostals, pensions i càmpings sense límit de superfície.

– Gimnasos i espais educatius o assimilables sense límit de superfície.

Pel que fa als criteris per a atorgar els ajuts i la quantitat econòmica, cal tenir present que l’ordre d’accés a la subvenció es determinarà per l’ordre de presentació de sol·licituds. S’atorgaran per ordre d’entrada en el registre general de l’Ajuntament des que l’expedient estigui complet, i en funció de l’acompliment dels requisits exigits en les bases fins a esgotar la partida.

Foto: L’Ajuntament de Torredembarra ha destinat 80.000 euros per aquest tipus d’ajuts al sector comercial. / TDB Actualitat

Hemeroteca

Tweets recents

Share This