El nou POUM inicia el seu camí

JORDI SALVAT – Torredembarra, 14/9/2020

1962, 1982, 2002. Són les dates d’aprovació dels plans d’ordenació urbana municipal (POUM) de Torredembarra. Si seguim aquesta sèrie amb un parell de dècades entre POUM i POUM —abans denominat PGOU—, en aquest mandat tocaria aprovar- ne un de nou.

El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Guasch, creu que l’aprovació definitiva del nou POUM és molt difícil fer-la abans del juny de 2023, però que s’està treballant perquè el proper govern ho tingui tot preparat per aprovar-lo. Hi ha treballs previs fets, com la Memòria social, que es va enllestir el mandat anterior, i el març passat es va iniciar la redacció del Pla Local d’Habitatge, que s’ha endarrerit a causa de la Covid-19, però a finals d’any o inicis del vinent estarà acabat. L’altre document previ que s’està preparant és el Pla de Desenvolupament Socioeconòmic per definir “un mapa de situació en aquest sentit i s’està en la fase d’entrevistes amb empreses, comerços i particulars.”

Guasch explica que, com a màxim el proper mes de novembre, el govern ha de decidir si encarrega a una empresa especialitzada els estudis previs del POUM, un document imprescindible abans de redactar el nou pla. “El cost serà com a mínim d’uns 70.000 euros i els treballs duraran un any. Hem d’estudiar bé si aquest cost es pot assumir en el pressupost municipal de 2021, ja que es preveu una baixada dels ingressos a causa dels efectes de la Covid-19, o si ho hem de deixar per al 2022”, assenyala. Si el 2021 es poden realitzar els estudis previs, el 2022 es faria tot el procés de participació ciutadana, que serà molt complex, amb la participació de veïns i associacions i entitats. L’aprovació provisional es podria fer el 2023 o el 2024 si els treballs previs s’endarrereixen un any. Després només faltaria l’aprovació definitiva per part de la Generalitat.

El regidor d’Urbanisme de Torredembarra apunta que aquest nou POUM s’aprovarà en un context econòmic molt diferent del 2002 —data d’aprovació del darrer—, quan ens trobàvem en ple boom de la construcció amb una pressió molt forta del sector constructor i immobiliari, que actualment no hi és. “Hi ha plans parcials aprovats llavors que han caducat i els propietaris dels terrenys s’hauran de pronunciar sobre les seves intencions, però ens plantegem que deixin de ser urbanitzables”, comenta Guasch. Són zones com la de Sínia de Cabeces, del Ferrocarril (al voltant de l’antic restaurant Casa Galega) o al voltant de la zona esportiva municipal. Guasch apunta urbanitzar el polígon de la Sort si Torredembarra necessita créixer amb nous habitatges amb l’objectiu de relligar el nucli antic amb els Munts.

No és el cas ni de Muntanyans I ni Muntanyans II, espais que han generat molta polèmica des de mitjan dècada passada. “En el primer cas, és un espai urbanitzat i consolidat, on hi anirà la comissaria dels Mossos d’Esquadra i el futur parc de bombers. Muntanyans II és una patata calenta que està en mans de la Generalitat de Catalunya. Són terrenys que pertanyen al Sareb i que té intenció de vendre’ls perquè s’hi construeixi. Des de l’Ajuntament no farem res per reactivar-ho, però dependrà de la Generalitat, com a màxim responsable, quin és el seu futur”, assenyala. El nou POUM ha de servir també per regularitzar la situació d’algunes petites urbanitzacions, com Clara-mar, Bizanci-Sadolla i Montclarà. En l’elaboració d’aquest nou PUM volen cercar, això sí, el consens amb les altres forces polítiques i el teixit econòmic i associatiu del municipi.

Mancances en la Memòria social

Des de l’oposició, afirmen que fa mesos que no saben res de la revisió del POUM. El portaveu del principal grup de l’oposició, el PSC, Valeriano Pino, recorda la feina que va fer Clara Solivellas, anterior regidora d’Urbanisme, per iniciar els tràmits del nou pla, i que a principi de l’actual mandat en van parlar amb l’actual govern, però que des de fa més d’un any no n’han rebut cap notícia. Pino adverteix que un dels documents del qual parteix el nou POUM, la Memòria social, té una gran mancança de dades i algunes estan antiquades. Assenyala també que al municipi hi falta molt habitatge protegit per cobrir necessitats socials: “Ara en tenim 12 i la Memòria social els xifra en 482. Ens falten polítiques actives d’habitatges i tenim una partida de 800.000 euros a Urbanisme que no s’ha gastat.” Una altra necessitat que apunta aquest document és un tercer institut de secundària el 2030. Pino considera que serà necessari abans. O també un centre de formació professional i escola de treball i una residència assistida per a la tercera edat.

Segons Pino, el PSC defensarà un model de ciutat amb barris més ben connectats amb bus i bicicleta, més zones verdes —i posa l’exemple de la del carrer Lleida que el mandat anterior van impulsar des del govern—, amb més habitatge protegit, conservant el patrimoni cultural i solucionant d’una vegada els problemes endèmics amb el clavegueram. “Abans de crear nou sòl urbà tenim altres necessitats, com nous equipaments o habitatge protegit”, afirma.

Prioritat absoluta per a Ciutadans

El portaveu de Ciutadans, Toni Cruz, considera necessària la revisió del POUM del 2002 per “modernitzar i evitar l’estancament i que Torredembarra quedi a la cua dels municipis turístics” i recorda que “el punt estrella del seu programa electoral tant el 2015 com el 2019 era la revisió del pla general de 2002”. Cruz considera que cal revisar diversos plans parcials i la qualificació del sòl per desenvolupar urbanísticament el municipi les properes dècades, sobretot els barris, i aposta per una zona hotelera amb establiments familiars al sector de Sadolla per poder captar un turisme de més qualitat. També assenyala com a molt important modernitzar la xarxa d’aigua potable i també l’enllumenat i el desplegament de fibra òptica. Cruz afirma que durant aquest mandat s’haurà d’haver incoat l’expedient per a la revisió del pla i que si no es fa l’alcalde haurà d’explicar molt bé per què no s’ha fet. Ciutadans ja va presentar el setembre de 2019 una moció per incoar els tràmits de la revisió del POUM que va ser rebutjada.

Més sòl industrial per a grans empreses

Des de Junts per Torredembarra, Josep Maria Calvet també reconeix que, des que va prendre possessió com a regidor a inicis d’any, no ha tingut cap informació de la revisió del POUM des del govern municipal. Recorda que està en tràmit al Parlament de Catalunya la nova Llei de territori i que l’objectiu d’aquesta nova legislació és reduir les zones edificables als municipis i lligar-ho amb les necessitats reals de creixement. Calvet considera important valorar la creació de nou sòl industrial amb parcel·les de mida més gran que les de Roques Planes per a l’arribada d’empreses més grans, gràcies al fet que Torredembarra està molt ben comunicada.

Què és un POUM?

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) és una norma que ordena urbanísticament el municipi i el seu terme municipal i en dissenya el desenvolupament i creixement futurs. La seva vigència és indefinida, però estableix unes previsions temporals per a la seva execució, que normalment abasten períodes de temps considerablement llargs. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial), i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

Aquest document fa previsions i estableix regulacions en matèries que afecten d’una manera o d’una altra tots els veïns de la ciutat: ordenació dels espais públics (carrers, places, etc.) i de les construccions, habitatge, infraestructures, equipaments públics (centres de salut, escoles…), mobilitat, espais lliures i zones verdes, patrimoni arquitectònic i protecció del medi natural.

Foto: JOAN CASAS

El tiempo - Tutiempo.net

Hemeroteca

Tweets recents

Share This