La platja de la Paella ja té els seus primers pollets de corriol camanegre

REDACCIÓ – 21/5/2020

Tres famílies de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) han niat a la platja de la Paella, prop i dins del camp de dunes, i ja han nascut els pollets de dues d’elles. Enguany, la Generalitat de Catalunya ha autoritzat el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) el seguiment de la nidificació d’aquesta espècie i a Torredembarra, en coordinació amb el cos d’Agents Rurals de la Generalitat i la Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Torredembarra, ha confeccionat, instal·lat i custodiat estructures especials protectores dels nius i perímetres de protecció física externs per a reforçar la seva tranquil·litat

Atesa la seva consideració d’espècie protegida per la Llei de Protecció dels Animals, el Codi Penal prohibeix qualsevol activitat que impedeixi o dificulti la seva reproducció. Un exemple d’activitat considerada delicte és entrar amb gos a les platges on nidifica l’espècie, que a Torredembarra són la dels Muntanyans i la de la Paella. Fins i tot arran de mar. Amb el naixement dels pollets, el perill es multiplica, fet pel qual s’estan instal·lant més cartells informatius per a fomentar la seva protecció.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va aprovar provisionalment l’atorgament d’un ajut a l’Ajuntament de Torredembarra per a contribuir a la seva conservació. S’està a l’espera de rebre la resolució definitiva per poder dur a terme diverses accions de protecció com són la construcció de gabions o l’esbrossat de part del camp de dunes en les zones més denses de vegetació al final d’aquesta temporada, entre d’altres.

Foto: Una imatge dels pollets nascuts a la platja de la Paella. / JAVIER MORA

Fes-te subscriptor i dona suport al periodisme local i independentRebràs el diari al teu domicili i formaràs part d'una comunitat

Per què haig de fer-me subscriptor/a?

Per donar suport a un projecte periodístic de proximitat i de qualitat.
Per aprofitar una sèrie d’avantatges en l’accés a continguts informatius.
Per poder participar en actes exclusius i aconseguir ofertes en comerços i serveis.
Per formar part d’una comunitat.

A què em dóna dret la subscripció?

Rebre cada número en paper al teu domicili i descarregar-se el PDF de la revista.
Accedir uns dies abans als principals continguts de la revista.
Recepció d’un mailing periòdic.
Participació a actes exclusius per a subscriptors/res.
Ofertes comercials i promocions.

Share This