Més reciclatge durant el confinament a Torredembarra

REDACCIÓ – Torredembarra, 3/4/2020

El confinament a causa del coronavirus Covid-19 ha provocat alguns canvis en els hàbits de la ciutadania i a Torredembarra tenim un exemple en el reciclatge. La Regidoria de Sostenibilitat ha analitzat, com tots les mesos, les dades de les diferents fraccions dels residus recollides per l’empresa  NORDVERT SL, contractada per dur a terme aquest servei municipal. Per  tant, es tracta només de les fraccions de paper i cartró, envasos,  vidre, matèria orgànica (FORM), resta, voluminosos i poda. Queden,  doncs, excloses aquelles matèries que també computen per fer el càlcul  total del reciclatge municipal com l’oli domèstic, piles i el material  que ingressa directament a la deixalleria. El regidor d’aquesta àrea,  Joan Torras, ha explicat que atès el confinament decretat pel  COVID-19, s’ha aprofitat per dur a terme les anàlisis diferenciant el  període de preconfinament i el de confinament pròpiament dit i que els  resultats obtinguts mostren com el nivell de reciclatge de residus s’ha incrementat significativament durant el confinament.

Set punts més en el reciclatge

Els resultats que s’han obtingut, es detallen a continuació: durant el mes de març el reciclatge de paper i cartró, envasos, vidre  i matèria orgànica (FORM) ha passat del 20,7 % de l’any 2019 al 28,3%,  un increment de més de 7 punts tot i la caiguda del reciclatge  corresponent a la recollida comercial pel tancament de nombrosos  comerços locals durant el confinament, especialment els bars i  restaurants, grans generadors de FORM o vidre. Cal tenir present que  el reciclatge d’aquestes fraccions computa pràcticament  la meitat del  reciclatge municipal, amb la qual cosa estem dient que se superaria  àmpliament el 50% del reciclatge si consideréssim totes les fraccions  recollides selectivament.

Com s’ha observat a la resta de Catalunya, destaca la disminució de la  fracció resta, la que no es recicla, passant de 643 tones l’any 2019  aquest mateix mes a 567, enguany. A Torredembarra també s’ha vist  incrementada la fracció envasos, de 18 a 29 tones.

100 kg/dia més respecte abans del confinament

Pel que fa a la recollida pel sistema de contenidors, destaca  l’increment del reciclatge durant els darrers 16 dies, en el qual el  confinament ha estat més complet, d’un 16, 4%, els primers 15 dies  sense confinament a un 20,1 %. Destaca especialment la diferència de  reciclatge de paper i cartró, matèria orgànica i envasos entre el  període de preconfinament i el de confinament que ha passat a ser uns  100 kg/dia superior en aquest darrer període per a cadascuna de les  fraccions.

També ha augmentat el reciclatge en els barris, on s’ha implementat recentment el sistema de recollida porta a porta: Clarà, Babilònia i  Sant Jordi, que s’han sumat aquest 2020 al Nucli Antic, on fa més de  10 anys que es practica. En aquestes zones, s’ha passat del 71,2 al  77,5 % de reciclatge, els dies abans i els de confinament,  respectivament. L’augment de reciclatge ha estat un cop més en les  mateixes fraccions, envasos i paper i cartró també en 100kg/dia i en  la matèria orgànica a raó de 200 kg/dia.

Cal tenir present que aquest mes de març el material reciclat  procedent del sistema de recollida Porta a porta d’aquests quatre  barris ha representat de tot el material recollit selectivament en el  municipi el 17 % del cartró, el 30% dels envasos, el 21% del vidre i  el 47%  de la matèria orgànica.  Precisament, durant el mes de març  s’ha fet la primera caracterització de la qualitat de la matèria  orgànica recollida a Torredembarra que ha resultat en un 6,07 %  d’impropis una dada molt baixa que permetrà pagar un preu més baix del  seu tractament a la planta de compostatge.

Reducció en els grans generadors

El que si que ha disminuït considerablement és el reciclatge dels  establiments comercials i activitats (grans generadors) degut al tancament dels considerats no essencials. En relació a l’any 2019 la  recollida de matèria orgànica i vidre han passat a la meitat i la recollida de cartró s’ha reduït un terç. També destaca la diferència  entre els dies previs i posteriors al confinament, en que les  recollides han passat a ser durant el confinament pel cartró i la  matèria orgànica un terç del que es recollia els primers 15 dies i  s’ha anul·lat la recollida comercial de vidre durant el confinament.  En el cas de la recollida d’envasos comercials, que no es realitzava  l’any 2019, durant el confinament s’ha reduït  a una tercera part del  recollit els primers 15 dies de març.

Destaca també la disminució de desbordaments d’algunes bateries de  contenidors que es relacionava amb l’ús indegut per part  d’establiments comercials. De fet, una part dels que s’observen  actualment al costat dels contenidors es corresponen més aviat amb  l’incivisme provocat per la por a obrir els contenidors per  dipositar-hi els residus tot i estar periòdicament desinfectats.

“Neteges especials” a les llars

Malauradament no s’ha pogut encara disminuir significativament l’aportació de voluminosos, una pràctica que la Regidoria suposa  deguda al fet que moltes persones han aprofitat el confinament per fer  “neteja especial” de les llars, allò que es fa només quan es disposa  de temps lliure i que s’espera vagi minvant a mesura que s’allargui el  confinament les següents setmanes. Quelcom similar ha succeït amb la  poda, que ha augmentat significativament durant el període de  confinament especialment en les zones de Sant Jordi i Babilònia, zones  de cases baixes amb jardí on el percentatge d’habitatges plens durant  l’any és superior a altres zones on predominen les segones residències.

Des de la Regidoria s’espera que aquests bons hàbits adquirits durant  el confinament s’allarguin la resta de l’any, aconseguint d’aquesta  manera superar els nivells de reciclatge òptims per al municipi   superiors al 50%, exigits per la normativa europea en matèria de  residus per a l’any 2020.

Foto: Les illes de contenidors són objecte d’una desinfecció molt intensa per aturar el contagi del Covid19. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This