Doble donació de l’Associació de veïns de Sant Jordi a la Matinada

REDACCIÓ

L’Associació de veïns del barri de Sant Jordi de Torredembarra ha lliurat a l’Associació Matinada 206 euros recaptats en el sorteig solidari celebrat durant les festes del barri. El pintor torrenc Francisco Martínez Ro­mero, anomenat Palax, veí del barri de Sant Jordi, va donar un quadre per­què es destinés a alguna causa solidària. La junta de l’associació va decidir donar els diners recap­tats durant les festes a La Matinada, que porta 27 anys ajudant les per­sones amb discapacitat de Torredembarra.

El número premiat es va publicar al compte de l’Associació a Facebook, però no va comparèixer cap persona amb el número afortunat i la junta va decidir donar també a La Matinada el quadre del pintor Palax.

ASSEMBLEA DE VEÏNS

Per altra banda, l’Associació de veïns de Sant Jordi ha convocat l’assemblea general ordinària de socis, que es durà a terme el divendres 13 de desembre, a les 20 hores, a la sala de Cal Maiam. La reunió està oberta per a tots els veïns i veïnes del barri de Sant Jordi que hi vulguin participar. D’entre els punts de l’ordre del dia, en destaca el retiment de comptes de la gestió de l’associació durant l’exercici 2019, les reunions mantingudes amb l’Ajuntament i la preparació de les festes de Sant Jordi 2020.

Foto: Raül Cendón

Fes-te subscriptor i dona suport al periodisme local i independentRebràs el diari al teu domicili i formaràs part d'una comunitat

Per què haig de fer-me subscriptor/a?

Per donar suport a un projecte periodístic de proximitat i de qualitat.
Per aprofitar una sèrie d’avantatges en l’accés a continguts informatius.
Per poder participar en actes exclusius i aconseguir ofertes en comerços i serveis.
Per formar part d’una comunitat.

A què em dóna dret la subscripció?

Rebre cada número en paper al teu domicili i descarregar-se el PDF de la revista.
Accedir uns dies abans als principals continguts de la revista.
Recepció d’un mailing periòdic.
Participació a actes exclusius per a subscriptors/res.
Ofertes comercials i promocions.

Share This