El Govern espanyol aprova el projecte per transformar l’N-340 en una via urbana al seu pas per Llevant

REDACCIÓ – Tarragona, 12/3/2024

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat l’expedient d’informació pública i definitivament el projecte de traçat per a la humanització de diversos trams de la carretera N-340 i la reducció de contaminació acústica en l’autovia A-7, tots dos al seu pas per la ciutat de Tarragona, que inclou actuacions a la zona de Llevant. Els treballs compten amb un pressupost estimat d’obres de 9,18 milions d’euros (IVA inclòs). Pròximament es publicarà l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El projecte contempla la construcció d’un carril de vianants i bicicletes en la N-340 entre l’enllaç amb l’autovia A-7 al nord-est de Tarragona i el límit del municipi de Tarragona amb Altafulla. La carretera N-340 es convertirà doncs en una via urbana em què les bicicletes i vianants guanyaran protagonisme. El projecte també inclou la construcció d’un carril per a vianants i bicicletes en la carretera N-340 a l’entorn del pont sobre el va riu Francolí, a la zona de Ponent, i l’apantallament acústic de tots dos marges de l’autovia l’A-7 en el tram conegut com a primer cinturó de Tarragona.

Totes aquestes actuacions venen motivades perquè des del Ministeri “s’ha valorat la necessitat d’ajustar les infraestructures a les noves necessitats urbanes de la població”. “Així, a l’entorn dels trams citats de la N-340 i N-340a, molt pròxims a la mar, s’han desenvolupat nombroses urbanitzacions residencials l’ús de les quals ha evolucionat a primer habitatge. Per aquest motiu, la demanda de trànsit per als vianants i de bicicletes està creixent exponencialment”, mantenen des del Ministeri.

Aquestes actuacions impliquen que, una vegada finalitzades les obres, els trams de la N-340 indicats se cediran a l’Ajuntament de Tarragona d’acord amb l’Ordre TMA/1160/2021, de 8 d’octubre, per la qual s’estableix el marc per a la celebració d’acords de lliurament als Ajuntaments de vies urbanes de la xarxa estatal.

El conseller de Territori de Tarragona, Nacho García Latorre, considera que aquest és un projecte molt important per la ciutat. “És el projecte de transformació urbana més important que tenim a Llevant i que afavoreix la mobilitat sostenible, la millora de la seguretat viària i, al final, la millora i la qualitat de vida dels tarragonins i les tarragonines i que ens permet tenir aquesta xarxa de carrils bici que ens connecta totes les platges de la ciutat, del centre fins a Llevant”, afirma García, que espera que el Govern estatal liciti en breu i hi posa com a exemple que la col·laboració entre l’Ajuntament i l’executiu estatal dona els seus fruits.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This