Es digitalitzen documents històrics de l’Arxiu municipal d’Altafulla

REDACCIÓ – Altafulla, 18/1/2024

En el marc del Servei de suport als municipis de la comarca que presta el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través del Consell Comarcal del Tarragonès, es digitalitzaran un conjunt de documents que pertanyen al fons de l’arxiu Municipal d’Altafulla. Les tasques començaran a finals de gener i tenen una durada prevista de dos mesos.

Es faran les tasques a l’Arxiu Històric de Tarragona, que també exerceix funcions d’Arxiu Comarcal. La digitalització permet la conservació dels documents, ja que un cop digitalitzats l’accés es farà online i permetrà no danyar-los i garanteix l’accés lliure i gratuït des de qualsevol part del món. Un dels avantatges de la digitalització és que els documents estaran en un repositori segur: DIDAC, de la Generalitat de Catalunya.

Documents digitalitzats estaran disponibles a:

1.Arxius en Línia: arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca

Arxius en línia és el portal on es poden consultar els fons, documents i objectes digitals que conserven els arxius d’arreu de Catalunya: l’Arxiu Nacional i la Xarxa d’Arxius Comarcals, i també alguns arxius municipals i privats. A través de cerques intuïtives s’accedeix a tota mena de documents, textuals i no textuals (fotografies, mapes i plànols, audiovisuals i sonors, produccions impreses i artístiques) i se’n poden consultar descripció, contingut i contextualització. El portal inclou l’opció de fer descàrregues, sol·licitar reserva de documentació, generar un dossier de consultes i compartir les cerques a les xarxes socials. A més, s’hi destaquen les novetats, les darreres descripcions i documents incorporats.

2. També es podran veure a l’ordinador de sala de consulta de l’arxiu.

Què es digitalitza?

– 12.173 imatges

– Diferents documents (llibres, expedients i documents solts) compresos entre l’any 1788 i 1989

– Alguns dels documents que es digitalitzaran:

– Llibres d’actes del Ple

– Padrons

– Amillaraments

– Padrons de l’impost de les cèdules personals

– Altres documents interessants, per exemple:

-Expedient de béns comunals. Venda i dessecació de la Llacuna d’Altafulla 1788

-Escriptures d’arrendaments i ús de béns del municipi a El Prat/ Semna 1796

-Construcció del cementiri municipal 1832

-Llistat de propietaris de terres al terme municipal de Tamarit 1841

Com que els treballs trigaran un temps, es recomana als usuaris de l’Arxiu Municipal d’Altafulla enviar un correu a arxiu@altafulla.cat per assegurar-se que el document que necessiten estigui disponible.

Foto: Una imatge de documents que es digitalitzaran. / ARXIU ALTAFULLA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This