L’Arxiu Municipal d’Altafulla disposa d’una nova sala de consulta i l’inaugura el 17 de novembre

REDACCIÓ – Altafulla, 14/11/2023

La nova Sala de Consulta de l’Arxiu Municipal ja està enllestida i oberta al públic. Després de diversos trasllats, tractament ambientals i adequacions d’infraestructures, el nou espai situat a l’antiga llar d’infants de les Escoles Teresa Manero és operatiu per a tota aquella persona interessada en consultar el seu fons. L’acte d’inauguració oficial es farà el proper divendres 17 de novembre a les 18:00 hores a la sala d’actes de la Teresa Manero, en el marc dels actes de la Festa Major de Sant Martí.

L’Arxiu Municipal custodia el patrimoni documental rebut i generat per l’Ajuntament d’Altafulla, amb un fons documental que abasta del 1777 al 2021. El seu objectiu és conservar, gestionar i facilitar l’accés a als seus fons des dels seus orígens fins als nostres dies. També vetlla per la implantació i l’aplicació d’un Sistema de Gestió Documental a l’Ajuntament d’Altafulla.

“L’Arxiu és un projecte que es remunta a anteriors mandats. El 2019 vam veure que el fons documental de l’Ajuntament d’Altafulla no estava en les condicions òptimes i volíem fer un pas més, dotant d’una infraestructura adequada l’Arxiu. Vam mirar diferents espais per reubicar aquest fons i organitzar-lo. Ho hem fet adequant l’antiga llar d’infants, que va estar en funcionament fins el 2001, i Altafulla ja disposa d’un Arxiu Municipal on s’hi pot trobar documentació de caràcter històric i urbanístic”, ha explicat la regidora de Cultura, Gemma Maymó, que destaca que la sala de consulta estarà oberta dos dies a la setmana.

L’arxivera municipal, Patrícia Terrado, ha assenyalat que l’obertura de la sala de consulta és la culminació de molts anys de feina i posada al dia: “L’Arxiu sempre ha existit, però mai havia tingut una organització no control. L’Arxiu  Municipal fa una doble funció. Una és l’administrativa, amb la qual els treballadors o la ciutadania de l’Ajuntament tenen accés als expedients i l’altra històrica; més enfocada a investigadors, personal docent o qualsevol persona interessada en la història d’Altafulla”.

Una mica d’història

La història de l’Arxiu Municipal d’Altafulla va lligada, com la majoria d’arxius municipals catalans, a l’esdevenir històric. Els períodes de guerra i dictadura, trasllats i canvis d’espai, han contribuït que la seva gestió hagi estat variada, temporal i fragmentada.

El fons documental de l’arxiu, que conté 432 metres lineals de documentació, tradicionalment ha estat situat a l’edifici de la plaça del Pou, i encabia documentació històrica i administrativa.  Des del 2018 es va proveir de personal tècnic d’arxiu per tal de posar al dia tota la documentació municipal i el 2022 es va dotar d’una plaça fixa de tècnic auxiliar d’arxiu.

Per necessitat d’espai, l’any 2018 es va ampliar l’arxiu a una segona seu, ubicada al costat de la Biblioteca Municipal, al carrer Vinyet, 1.

Progressivament, el creixement del volum de documentació, la necessitat de crear un espai de consulta destinat a investigadores i investigadors externs, així com la reestructuració del fons d’acord amb criteris arxivístics, van conduir que el 2020 s’iniciessin nous treballs per a la reubicació dels equipaments. Finalment, l’arxiu municipal consta de dos equipaments: la seu de la plaça del Pou, dedicada a la documentació administrativa i servei intern, i el nou equipament situat a les antigues escoles Teresa Manero, l’objectiu del qual és allotjar la documentació històrica i esdevenir la seu de consulta al públic.

L’obertura de la Sala de Consulta és la consolidació de la feina iniciada el 2018 i fruit d’esforços per mantenir la documentació en bones condicions, preservar el seu fons documental, el control efectiu i una correcta gestió del patrimoni documental de la institució.

Algunes dades pràctiques

La Sala de Consulta de l’Arxiu Municipal s’ubica a les Antigues Escoles Teresa Manero (Carrer de la Mainada, 2B, 43893 Altafulla). L’horari de consulta és dilluns i dimecres de 8 a 14 hores.

Les consultes de documentació es faran directament a l’arxiu, on es proporcionarà a l’usuari un formulari de sol·licitud i consulta de documentació.

També es poden fer consultes per correu electrònic a: arxiu@altafulla.cat.

Foto: D’esquerra a dreta, Patricia Terrado i Gemma Maymó, a l’Arxiu Municipal d’Altafulla. / AJ. ALTAFULLA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This