L’Ajuntament del Catllar aprova l’Inventari de camins municipals d’ús públic

REDACCIÓ – El Catllar, 15/7/2023

El ple municipal d’aquest 13 de juliol ha aprovat l’Inventari de camins municipals d’ús públic del Catllar i, d’aquesta manera, el municipi es converteix en el segon de la demarcació de Tarragona en comptar amb un document d’aquest tipus. L’elaboració d’aquest document ha comptat amb un procés de consulta pública en què els veïns i veïnes han pogut fer aportacions, que han estat valorades per l’equip redactor i, si s’escau, incorporades al text final.

Disposar d’aquest document permet a l’Ajuntament del Catllar el manteniment dels camins, per a regular la circulació motoritzada, per a senyalitzar camins i itineraris, per a demanar subvencions i per a protegir les senderes d’interès cultural o paisatgístic.

L’inventari comprèn un total de 76 camins amb una longitud total de 99,04 quilòmetres. Cal tenir en compte que el Catllar compta amb un terme municipal de 26,4 quilòmetres quadrats.

D’aquest gairebé centenar de quilòmetres de camins municipals, 60,01 km són camins veïnals (61%), Els camins veïnals corresponen a camins de naturalesa històrica, camins d’ús públic des de temps immemorial, que condueixen a les localitats veïnes (camins rals, camins veïnals i carrerades). Dins d’aquesta categoria s’inclouen també els nou accessos a les urbanitzacions i els camins que accedeixen a equipaments públics o d’ús públic (com ara molins).

Per altra banda, 31,13 km són camins rurals (31%). Els camins rurals corresponen a camins històrics de caràcter secundari o complementari, però  majoritàriament també de naturalesa immemorial, que accedeixen a les diferents partides del terme o que connecten amb carreteres i camins veïnals. Es tracta en la majoria dels casos bé de camins de titularitat cadastral pública, bé de camins que figuren al cadastre de 1936.

Finalment, un 7,90 km són camins rurals connectors (8%). Es tracta de camins de titularitat cadastral pública que connecten camins de les categories anteriors.

Des del punt de vista morfològic, les vies asfaltades sumen una longitud de 16,27 km (16% de la xarxa inventariada), les vies de formigó 1,57 km (2%), les vies de terra 49,45 km (50%), i els camins de ferradura són 31,62 km (32%).

Foto: Operaris fent tasques de manteniment en un camí del Catllar. / AJ. EL CATLLAR

Hemeroteca

Tweets recents

Share This