La Xarxa Santa Tecla, pionera en l’estudi de l’Alzheimer amb biomarcadors a Tarragona

REDACCIÓ – Tarragona 1/6/2023

Ara fa tres anys, el mes de maig de 2020, el Servei de Neurologia de la Xarxa Santa Tecla va posar en funcionament la Unitat de la Malaltia d’Alzheimer i altres trastorns cognitius amb l’objectiu d’impulsar el diagnòstic precoç i el millor tractament possible entre la població afectada per malalties degenerativocognitives.

Des de la seva posada en marxa, prop de 1.500 pacients del Baix Penedès i del Tarragonès han estat derivats des dels serveis d’Atenció Primària (AP) als professionals d’aquesta unitat especialitzada per valorar cas per cas. Les dades extretes d’aquests tres anys de servei conclouen que aproximadament un terç de la població amb símptomes no pateix cap deteriorament cognitiu, un altre terç pateix deteriorament cognitiu lleu i el terç restant són diagnosticats d’algun tipus de demència, essent la malaltia de l’Alzheimer la predominant.

Actualment, la Unitat de la Malaltia de l’Alzheimer de la Xarxa Santa Tecla, integrada per tres neuròlegs i una neuropsicòloga, en col·laboració amb els professionals dels serveis d’atenció primària (medicina de família, infermeria i treball social), fa seguiment a més de 1.000 pacients al Tarragonès i el Baix Penedès, més de 600 dels quals reben tractament farmacològic.

Pioners en l’estudi amb biomarcadors

Més enllà de la millora en el circuit d’atenció a les persones afectades per qualsevol tipologia de demència, la posada en marxa de la Unitat de l’Alzheimer ha significat un important salt en el diagnòstic fefaent i l’estudi de la malaltia a casa nostra. D’aquesta manera, la Xarxa Santa Tecla és pionera a la demarcació en l’ús de biomarcadors per diagnosticar o bé descartar d’una manera mesurable la malaltia de l’Alzheimer.

Al llarg dels tres anys de servei de la unitat s’ha procedit a diagnosticar i estudiar amb biomarcadors un total de 225 pacients. Per a l’estudi i diagnòstic de l’Alzheimer amb biomarcadors es fa una punció lumbar al pacient (similar a la tècnica de l’anestèsia epidural) i una anàlisi dels nivells del líquid cefalorraquidi. A partir d’aquí es determinen els nivells de proteïnes beta-amiloide i TAU, implicades en l’aparició de la malaltia de l’Alzheimer. Segons explica el doctor Alfons Moral, cap de Servei de Neurologia de la Xarxa Santa Tecla, “des de fa uns mesos a més també determinem els nivells de proteïna alfa-sinucleina pel diagnòstic d’una altra malaltia, la demència amb Cossos de Lewy, que després de l’Alzheimer és la segona causa de demència”.

La Unitat de la Malaltia de l’Alzheimer està integrada per Elsa Puiggròs, Mikel Vicente i Alfons Moral (neuròlegs) i Marta Muñoz (neuropsicòloga). L’evolució i resultats dels seus estudis amb biomarcadors han estat presentats en dues ocasions en congressos de la Sociedad Española de Neurología i, en l’àmbit internacional, a la International Neuropsychological Society.

Foto: La Unitat de la Malaltia de l’Alzheimer està integrada per Elsa Puiggròs, Mikel Vicente i Alfons Moral (neuròlegs) i Marta Muñoz (neuropsicòloga). / XARXA SANTA TECLA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This