El ple municipal d’Altafulla recupera les competències delegades a la junta de govern

REDACCIÓ – Altafulla, 16/1/2023

El govern d’Altafulla, integrat només pels quatre regidors de l’Alternativa enfront nou edils a l’oposició, ha evidenciat un cop més la seva debilitat. Després de veure el 29 de desembre com no podia aprovar el pressupost de 2023, en el ple extraordinari de l’Ajuntament d’Altafulla celebrat aquest dilluns, 16 de gener, s’ha aprovat la recuperació per part del plenari municipal les competències delegades a la junta de govern el passat mes de maig després de la moció de censura.

El ple extraordinari l’havien demanat set dels tretze regidors altafullencs -els cinc de l’EINA-ERC, un el PSC i el regidor no adscrit, Xavier Rofas- i es va convocar automàticament després que la petició formal no fos atesa pel govern municipal, que no hi estava d’acord. L’únic punt de l’ordre del dia era el retorn de competències al ple, que s’ha aprovat finalment per unanimitat i fins i tot el quatre membres del govern hi han votat a favor.

El portaveu de l’EINA-ERC, Jordi Molinera, ha defensat la necessitat del retorn de les competències al ple perquè “han perdut la confiança en la junta de govern local” i ha tornat a reclamar informació de les decisions que s’hi prenen, com és el cas del projecte de remodelació de la piscina.

La resta de grups de l’oposició han valorat positivament aquest canvi i ha estat el representant de Junts, Hèctor López Bofill, qui, malgrat tot, ha criticat el cost del ple extraordinari a causa de les indemnitzacions que rebran els regidors i que ell ha anunciat que lliurarà a una ONG.

Des del govern, el regidor d’Hisenda, Francesc Farré, ha rebutjat les acusacions d’opacitat i manca de transparència de la junta de govern local i que les seves resolucions sempre les rep l’oposició i que desconeix que deu haver passat amb la que van celebrar el passat 14 de desembre. L’alcaldessa, Montse Castellarnau, ha responsabilitzat del retard la manca de recursos humans a l’Ajuntament durant el període nadalenc.

Les competències que tornen al ple

Entre aquestes competències que retornaran al ple estan algunes amb matèria d’urbanisme, com les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. També l’aprovació prèvia dels projectes d’actuació específica i l’atorgament de llicències urbanístiques.

També hi ha competències en matèria de contractació i patrimoni -l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i dels plecs de prescripcions tècniques de contractes i l’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’obres ordinàries- i en matèria de personal -la resolució d’expedients disciplinaris, i en matèria d’hisenda -l’aprovació de convenis, pactes o acords de naturalesa econòmica que vinculin a l’Administració i que no siguin competència del ple i l’aprovació de la convocatòria i concessió de subvencions de concurrència competitiva.

Finalment, altres matèries: que retornaran al ple són la resolució d’expedients de responsabilitat patrimonial; sancionadors, excepte en matèria de trànsit; i la resolució dels recursos de reposició contra actes dictats per la Junta de Govern Local.

Foto: Una imatge del ple municipal altafullenc. / ALTAFULLA RÀDIO

Hemeroteca

Tweets recents

Share This